Občanství – internetové stránky v provozu

Internetové stránky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství České republiky jsou v provozu na adrese http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz. Internetové stránky se člení do 3 sekcí: Obecné informace, Zkouška z českých reálií a Zkouška z českého jazyka, které jsou postupně naplňovány obsahem. Obsah internetových stránek bude průběžně aktualizován.

 
 
Na vzniku těchto stránek se podílejí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Obsah stránek a jejich provoz zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
© 2008 - 2014