Následující materiály slouží jako příprava na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt.

Test nanečisto

Otestujte své znalosti v češtině na jazykové úrovni A1. Výsledek testu nanečisto vám napoví, zda reálně zvládnete zkoušku. Test zahrnuje část čtení, poslech a psaní (úlohu 1). Test nezahrnuje část mluvení, která je součástí zkoušky. Na test potřebujete min. 70 minut. Pokud nedosáhnete v každé části testu min. 80 %, doporučujeme jej opakovat.

Informační video

Informační video popisuje veškeré důležité informace ohledně zkoušky. Seznamuje uchazeče s tím, jak se přihlásit na zkoušku, jak probíhá písemná a ústní část zkoušky, jaká jsou pravidla zkoušky a jak se dozví výsledky zkoušky. Video je opatřeno titulky.

Ke stažení

Brožura s modelovou verzí zkoušky

Brožura zahrnuje kompletní podobu modelové verze zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt v ČR včetně klíče s řešením úloh. Obsahuje také některé základní informace o zkoušce. Je k dispozici v tištěné podobě na pobočkách OAMP MV, ve zkušebních institucích nebo na vyžádání.

Příručka ke zkoušce

Příručka Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR (2016) je hlavním přípravným materiálem na zkoušku. Obsahuje úplné informace o zkoušce, průpravná cvičení, modelové verze a všechny typy úloh, které jsou zahrnuty ve zkoušce. Příručka je opatřena klíčem a CD s nahrávkami ke cvičením. Uchazeč se může s příručkou učit sám nebo za pomoci učitele. Příručka je k dispozici v tištěné podobě zdarma na vyžádání.

Sociální sítě

Facebook

Facebooková stránka Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt nabízí bezplatnou pomoc s přípravou na zkoušku pomocí příspěvků, cvičení, aktivit, obrázků a videí.

YouTube

YouTube

Kanál YouTube Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt nabízí nahrávky a videa ke zkoušce.