Các tài liệu sau phục vụ cho việc chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú.

Tự kiểm tra thử

Hãy tự kiểm tra kiến thức tiếng Séc của mình ở trình độ A1. Kết quả tự kiểm tra thử sẽ cho thấy thí sinh thực sự có thể làm được bài hay không. Kiểm tra thử bao gồm phần đọc, phần nghe và phần viết (bài 1). Bài kiểm tra thử không có phần nói, phần mà có trong kiểm tra thật. Để tự kiểm tra thử, thí sinh cần khoảng 70 phút. Nếu không được đạt ít nhất 80 % trong mỗi phần, thí sinh nên tập làm lại bài kiểm tra thử.

Video thông tin

Video thông tin mô tả tất cả các thông tin quan trọng về kiểm tra. Video hướng dẫn cho thí sinh đăng ký kiểm tra, cho thấy phần viết và phần miệng của kiểm tra sẽ diễn ra thế nào, nội quy khi làm bài và xem kết quả kiểm tra ở đâu. Video có phụ đề.

Tải về

Sách giới thiệu có đề mẫu

Sách này có phiên bản mẫu hoàn chỉnh của bài kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú tại CH Séc kể cả chìa khoá với lời giải của các bài tập. Sách cũng bao gồm một số thông tin cơ bản về kiểm tra. Sách có ở dạng in sẵn tại các chi nhánh của OAMP MV, trong các địa điểm thi hoặc theo yêu cầu.

Cẩm nang kiểm tra

Cẩm nang hướng dẫn Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (2016) là tài liệu chính để chuẩn bị cho kiểm tra. Cẩm nang bao gồm đầy đủ thông tin về kiểm tra, các bài luyện tập, phiên bản mẫu và tất cả các thứ bài tập có trong bài kiểm tra. Cẩm nang có chìa khoá lời giải và một CD với các bài tập. Thí sinh có thể tự học theo cẩm nang hoặc với sự giúp đỡ của giáo viên. Cẩm nang có ở dạng in sẵn và có thể nhận được miễn phí theo yêu cầu.

Mạng xã hội

Facebook

Trang Facebook Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú có trợ giúp luyện thi miễn phí qua sự đóng góp ý kiến, bài luyện tập, hoạt động, hình ảnh và video.

YouTube

YouTube

Kênh YouTube Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú có các đoạn ghi hình ảnh phục vụ cho kiểm tra.