Гадаад хүнд зориулсан чех хэл

БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БОЛОХ БОЛОН БАЙНГА ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ЗОРИУЛАЛТААР ЧЕХ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТАД ЗОРИУЛСАН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дотоод яам, Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам болон Карлын их сургуулийн Хэл, мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэн энэхүү цахим хуудсыг бий болоход оролцож байна.
Цахим хуудасны агуулга болоод түүний үйл ажиллагааг Боловсролын үндэсний хүрээлэн хариуцаж байна.

Přihlášení do portálu Čeština pro cizince

Chystáte se vstoupit do části webu, která je přístupná pouze pro přihlášené uzivatele.
Přihlaste se prosím.