Les dates des sessions de l’examen A2 seront publiées progressivement. Un plus grand nombre de sessions sera disponible à partir de janvier 2022. Il est inutile de contacter les écoles par téléphone : suivez ce site web et notre page Facebook. Pour obtenir des informations sur l’examen ou sur votre demande de séjour permanent, contactez uniquement l’OAMP MV ČR (Service de la politique d’asile et de migration du ministère de l’Intérieur), et non pas les écoles.

Výběr vhodné učebnice připravující na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt, který je většinou v kompetenci učitelů a metodiků češtiny jako druhého jazyka, je závislý na mnoha různorodých faktorech, které je při rozhodování vždy třeba vzít v úvahu. Kritéria, která by měla mít při diskuzi o vhodném učebním souboru pro výuku v přípravných kurzech ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt zásadní relevanci, jsou následující:

KRITÉRIA VÝBĚRU

 1. soulad učebnice s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 a se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR)
 2. korelace s požadavky zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt
 3. vhodnost pro cílovou skupinu, tj. pro studenty prakticky využitelné
 4. vstřícnost k požadavkům lektora

ZHODNOCENÍ

 1. soulad učebnice s Referenčním popisem a SERR
  • témata
  • jazykové prostředky
  • jazykové funkce
  • řečové dovednosti
  • sociokulturní kompetence
 2. korelace s požadavky zkoušky
  • deklarace odpovídající úrovně znalosti jazyka
  • odpovídající typologie cvičení
  • výslovnostní aktivity a úkoly zaměřené na produktivní mluvení
  • adekvátní poměr monologických a dialogických textů a další.
 3. vhodnost pro cílovou skupinu
  • ergonomické, grafické a typografické zpracování
  • zahrnutí obsahu, slovníku, klíče ke cvičením, nahrávek a jejich transkriptů, souhrnných gramatických přehledů apod.
  • ne/využití zprostředkovacího jazyka
 4. vstřícnost k požadavkům lektora
  • metodický manuál
  • doplňkové materiály
  • testy

ZÁKLADNÍ UČEBNICE

pro úroveň A1

 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I. Praha: Karolinum, 2019.
 • HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1 a 2. Praha: Akropolis, 2010 a 2011.

odpovídající části následujících materiálů:

 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. a kol. Čeština pro cizince A1 a A2. Praha: EDIKA, 2017.
 • ŠTINDLOVÁ, B. a kol. Česky v Česku I, II. Praha: Akropolis, ÚJOP UK, 2008.
 • ADAMOVIČOVÁ, A., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2019.
 • HOLÁ, L. Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis, 2016.
 • ŠTINDL, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008.

pro úroveň A2

 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I a II. Praha: Karolinum, 2019 a 2017.
 • HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1, 2, 3 a 4. Praha: Akropolis, 2010, 2011, 2014 a 2019.
 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. a kol. Čeština pro cizince A1 a A2. Praha: EDIKA, 2017.
 • HOLÁ, L. Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis, 2016.
 • ŠTINDLOVÁ, B. a kol. Česky v Česku I, II. Praha: Akropolis, ÚJOP UK, 2008.

odpovídající části následujících materiálů:

 • ŠTINDL, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008.
 • ADAMOVIČOVÁ, A., IVANOVOVÁ, D., HRDLIČKA, M. Basic Czech I a II. Praha: Karolinum, 2019 a 2018.

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNICE A MATERIÁLY

učebnice a metodika pro učitele

 • HÁDKOVÁ, M. Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2. Praha: MŠMT, 2005.
 • MATULA, O. Český den, Praha: Člověk v tísni – Varianty, 2007 (ke stažení: www.varianty.cz).
 • Kolektiv: Manuál pro učitele ČJ pro cizince bez znalosti latinky 1, 2, 3. Praha: Člověk v tísni – Varianty, 2005 (ke stažení: www.varianty.cz).
 • VYČICHLOVÁ, H. Ano, učím se česky. Pardubice: Most PRO, o.p.s., 2013.

materiál navazující na učebnice pro azylanty

 • BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Sociokulturní minimum pro azylanty. Brno: SOZE, 2007.

přípravná učebnice a písanka

 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím Start. Praha: Karolinum, 2011.

různé jazykové mutace učebnice (anglická a německá učebnice)

 • ČECHOVÁ, E. TRABELSIOVÁ, H. Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002.
 • REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicative Czech – Elementary Czech. Brno: Ivana Rešková, 2006.
 • ANDRÁŠOVÁ, H., PODEPŘELOVÁ, A. a kol. Na cestě za češtinou. Praha: Klett, 2008.

inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka

 • DAVIES, B. HEJDUKOVÁ, J. 401 Czech Verbs. Praha: Bruce Davies, 2006.
 • HUKOVÁ, P. NGUY GIANG LINH, KOCOUREK, J. Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi. Praha: Klub Hanoi, 2010.
 • NÝVLTOVÁ, D., PINKOVÁ, J. Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II. Praha: Akropolis, ÚJOP UK, 2008.
 • MALÁ, Z. Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1. Praha: Akropolis, 2019.