V období letních prázdnin,1. 7. - 31. 8. 2024, je provoz škol omezen. Aktuální stav dostupnosti si vždy ověřte na stránkách jednotlivých škol - viz Kontakty (cestina-pro-cizince.cz).

V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Nástroj pro automatické vyhodnocování koherence textu v češtině s využitím aplikace EVALD (Evaluátor diskurzu), která může sloužit jako pomůcka při hodnocení textů psaných nerodilými mluvčími češtiny. Aplikace umí na základě předloženého strojového textu vyhodnotit úroveň jazyka A1–C2 podle toho, jaké rysy povrchové koherence (koheze) text vykazuje.

Do textového pole zadejte text, který chcete vyhodnotit.
(Pozn.: minimální délka vloženého textu by měla být 300 slov – kratší texty neposkytují dostatečný jazykový materiál, na kterém lze sledovat skutečnou úroveň textu. U kratších textů je uvedené hodnocení pouze orientační.)

Počet slov: 0