Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Jak zkouška vypadá

V krátkém informačním videu vás Ha Thanh Špetlíková seznámí s podobou zkoušky pro trvalý pobyt. Řekne vám, jaké části zkouška má a kolik bodů musíte získat. Také vám dá informaci, kde naleznete přípravné materiály na zkoušku. Video je opatřeno titulky.

Jak zkouška probíhá

 • Přihlášení na zkoušku

  Zkoušku je možné vykonat jen na vybraných školách. Můžete se přihlásit přes Online přihlášku nebo osobně ve škole. Pro přihlášení musíte mít platný pas (cestovní doklad) a případně Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR (uplatnění do 31. 12. 2023). Přihlašujte se s dostatečným časovým předstihem.

 • Jak zkouška vypadá

  Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří vaše dovednosti ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověří vaše dovednosti odpovídat na otázky a reagovat na situace.

 • Co děláte při zkoušce

  Při zkoušce čtení (40 minut) dostanete text s úkoly. Odpovědi píšete na odpovědní list. Při zkoušce psaní (25 minut) dostanete úkoly. Píšete vlastní text na odpovědní listy. Pak je pauza.

  Při zkoušce poslechu (asi 40 minut) dostanete text s úkoly. Posloucháte nahrávku a odpovědi píšete na odpovědní listy.

  Při ústní zkoušce (15 minut) odpovídáte na otázky a mluvíte podle obrázků.

 • Jak se zkouška hodnotí

  Za část čtení získáte maximálně 25 bodů, za část psaní maximálně 20 bodů, za část poslech maximálně 25 bodů a za část mluvení maximálně 40 bodů. Za část čtení, psaní a poslech musíte získat minimálně 42 bodů (to je 60% všech bodů). Za část mluvení musíte získat minimálně 24 bodů (to je 60% všech bodů). Když nezískáte minimum bodů jak v písemné, tak v ústní zkoušce, musíte celou zkoušku opakovat.

  Pokud úspěšně složíte zkoušku, Osvědčení o znalosti českého jazyka dostanete ve škole nebo vám ho škola do 30 dnů po termínu zkoušky zašle.

 • Další informace ke zkoušce najdete zde a v Příručce ke zkoušce.

Deset pravidel zkoušky

 1. Buďte prosím dochvilní.
 2. Ve zkušební místnosti si vypněte svůj mobil.
 3. Všechny své věci si musíte odložit na určené místo.
 4. Na lavici si položte kartu s registračním číslem a cestovní doklad.
 5. Během písemné zkoušky, pokud není pauza, nemůžete odejít z místnosti, a to ani na WC.
 6. Musíte pracovat samostatně.
 7. Odpovědi piště pouze do odpovědního listu.
 8. Dávejte pozor, co zkoušející říká a co slyšíte a vidíte ve videu.
 9. Upozorňujeme, že po zkoušce není možné nahlížet osobně do testů.
 10. Pokud budete úspěšní, osvědčení si vyzvednete ve škole nebo vám ho škola zašle do 30 dnů po zkoušce.

Kdy se zkouška koná

Zkouška se koná jedenkrát měsíčně:

 • buď ve středu od 9:00,
 • nebo v sobotu od 9:00.

Ověřte si, jestli můžete přijít na termín přímo ve škole. Více: Online přihláška.

TermínČas zkoušky
02. 12. 2023od 09:00
13. 12. 2023od 09:00
20. 12. 2023od 09:00
06. 01. 2024od 09:00
17. 01. 2024od 09:00
24. 01. 2024od 09:00
07. 02. 2024od 09:00
17. 02. 2024od 09:00
28. 02. 2024od 09:00
09. 03. 2024od 09:00
20. 03. 2024od 09:00
27. 03. 2024od 09:00
10. 04. 2024od 09:00
20. 04. 2024od 09:00
30. 04. 2024od 09:00
11. 05. 2024od 09:00
22. 05. 2024od 09:00
29. 05. 2024od 09:00
08. 06. 2024od 09:00
19. 06. 2024od 09:00
26. 06. 2024od 09:00

Kolik zkouška stojí?

Cena zkoušky je 2 500 Kč do 31. 12. 2023. Cena zkoušky je 3 200 Kč od 1. 1. 2024. Když jdete na zkoušku poprvé, můžete využít Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR (do 31. 12. 2023).

Kdo musí zkoušku skládat

Zkoušku z českého jazyka musí vykonat občané třetích zemí (mimo země EU a EHP), kteří žádají o povolení trvalého pobytu za těchto podmínek:

 • buď žádají o trvalý pobyt po 5 letech pobytu v ČR,
 • nebo jsou držiteli modré karty EU.

Více informací k trvalému pobytu a požadovaným náležitostem najdete zde.

Doklad, který prokáže znalost českého jazyka, nemusí předkládat ten, kdo:

 • nedosáhl věku 15 let nebo je mu více než 60 let,
 • prokáže, že v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu:
  • byl žákem základní školy (min. 1 školní rok),
  • nebo byl žákem střední školy (min. 1 školní rok),
  • nebo byl studentem vysoké školy s českým vyučovacím jazykem anebo studijního programu zaměřeného na český jazyk na vysoké škole (min. 1 akademický rok),
 • předloží potvrzení, že udělal jednu ze zkoušek, které stanoví nařízení vlády č. 31/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 282/2023 Sb. (o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu):
  • maturitní zkoušku z českého jazyka,
  • vysvědčení o státní jazykové zkoušce z českého jazyka, kterou vykonal na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
  • státní závěrečnou zkoušku, státní rigorózní zkoušku či státní doktorskou zkoušku vykonanou na vysoké škole v rámci studijního programu, který probíhal v českém jazyce,
  • Certifikovanou zkoušku z češtiny pro cizince (CCE) pro úroveň A2 nebo pro vyšší úroveň,
  • zkoušku z českého jazyka vykonanou pro účely udělování státního občanství České republiky,
  • aprobační zkoušku vykonanou podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.
 • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení mající vliv na jeho schopnost komunikovat.