V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Výběr vhodné učebnice připravující na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt, který je většinou v kompetenci učitelů a metodiků češtiny jako druhého jazyka, je závislý na mnoha různorodých faktorech, které je při rozhodování vždy třeba vzít v úvahu. Kritéria, která by měla mít při diskuzi o vhodném učebním souboru pro výuku v přípravných kurzech ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt zásadní relevanci, jsou následující:

KRITÉRIA VÝBĚRU

 1. soulad učebnice s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 a se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR)
 2. korelace s požadavky zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt
 3. vhodnost pro cílovou skupinu, tj. pro studenty prakticky využitelné
 4. vstřícnost k požadavkům lektora

ZHODNOCENÍ

 1. soulad učebnice s Referenčním popisem a SERR
  • témata
  • jazykové prostředky
  • jazykové funkce
  • řečové dovednosti
  • sociokulturní kompetence
 2. korelace s požadavky zkoušky
  • deklarace odpovídající úrovně znalosti jazyka
  • odpovídající typologie cvičení
  • výslovnostní aktivity a úkoly zaměřené na produktivní mluvení
  • adekvátní poměr monologických a dialogických textů a další.
 3. vhodnost pro cílovou skupinu
  • ergonomické, grafické a typografické zpracování
  • zahrnutí obsahu, slovníku, klíče ke cvičením, nahrávek a jejich transkriptů, souhrnných gramatických přehledů apod.
  • ne/využití zprostředkovacího jazyka
 4. vstřícnost k požadavkům lektora
  • metodický manuál
  • doplňkové materiály
  • testy

ZÁKLADNÍ UČEBNICE

pro úroveň A1

 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I. Praha: Karolinum, 2019.
 • HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1 a 2. Praha: Akropolis, 2010 a 2011.

odpovídající části následujících materiálů:

 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. a kol. Čeština pro cizince A1 a A2. Praha: EDIKA, 2017.
 • ŠTINDLOVÁ, B. a kol. Česky v Česku I, II. Praha: Akropolis, ÚJOP UK, 2008.
 • ADAMOVIČOVÁ, A., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech I. Praha: Karolinum, 2019.
 • HOLÁ, L. Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis, 2016.
 • ŠTINDL, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008.

pro úroveň A2

 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím I a II. Praha: Karolinum, 2019 a 2017.
 • HOLÁ, L., BOŘILOVÁ, P. Čeština expres 1, 2, 3 a 4. Praha: Akropolis, 2010, 2011, 2014 a 2019.
 • BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, M. a kol. Čeština pro cizince A1 a A2. Praha: EDIKA, 2017.
 • HOLÁ, L. Česky krok za krokem 1. Praha: Akropolis, 2016.
 • ŠTINDLOVÁ, B. a kol. Česky v Česku I, II. Praha: Akropolis, ÚJOP UK, 2008.

odpovídající části následujících materiálů:

 • ŠTINDL, O. Easy Czech Elementary. Praha: Akronym, 2008.
 • ADAMOVIČOVÁ, A., IVANOVOVÁ, D., HRDLIČKA, M. Basic Czech I a II. Praha: Karolinum, 2019 a 2018.

DALŠÍ DOPORUČENÉ UČEBNICE A MATERIÁLY

učebnice a metodika pro učitele

 • HÁDKOVÁ, M. Čeština pro cizince a azylanty A1 a A2. Praha: MŠMT, 2005.
 • MATULA, O. Český den, Praha: Člověk v tísni – Varianty, 2007 (ke stažení: www.varianty.cz).
 • Kolektiv: Manuál pro učitele ČJ pro cizince bez znalosti latinky 1, 2, 3. Praha: Člověk v tísni – Varianty, 2005 (ke stažení: www.varianty.cz).
 • VYČICHLOVÁ, H. Ano, učím se česky. Pardubice: Most PRO, o.p.s., 2013.

materiál navazující na učebnice pro azylanty

 • BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Sociokulturní minimum pro azylanty. Brno: SOZE, 2007.

přípravná učebnice a písanka

 • CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím Start. Praha: Karolinum, 2011.

různé jazykové mutace učebnice (anglická a německá učebnice)

 • ČECHOVÁ, E. TRABELSIOVÁ, H. Do you want to speak Czech? Liberec: Harry Putz, 2002.
 • REŠKOVÁ, I., PINTAROVÁ, M. Communicative Czech – Elementary Czech. Brno: Ivana Rešková, 2006.
 • ANDRÁŠOVÁ, H., PODEPŘELOVÁ, A. a kol. Na cestě za češtinou. Praha: Klett, 2008.

inspirativní náměty pro učitele češtiny jako cizího jazyka

 • DAVIES, B. HEJDUKOVÁ, J. 401 Czech Verbs. Praha: Bruce Davies, 2006.
 • HUKOVÁ, P. NGUY GIANG LINH, KOCOUREK, J. Čeština pro Vietnamce z Klubu Hanoi. Praha: Klub Hanoi, 2010.
 • NÝVLTOVÁ, D., PINKOVÁ, J. Česky v Česku pro studenty se znalostí ruštiny I, II. Praha: Akropolis, ÚJOP UK, 2008.
 • MALÁ, Z. Jazykové hry a aktivity pro výuku češtiny A1.1. Praha: Akropolis, 2019.