Гадаад хүнд зориулсан чех хэл

БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БОЛОХ БОЛОН БАЙНГА ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ЗОРИУЛАЛТААР ЧЕХ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТАД ЗОРИУЛСАН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дотоод яам, Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам болон Карлын их сургуулийн Хэл, мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэн энэхүү цахим хуудсыг бий болоход оролцож байна.
Цахим хуудасны агуулга болоод түүний үйл ажиллагааг Боловсролын үндэсний хүрээлэн хариуцаж байна.

Pro média

Národní ústav pro vzdělávání: Pro novináře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Odbor vnějších vztahů a komunikace

Ministerstvo vnitra: Odbor tisku a public relations

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy: Výzkumné a testovací centrum

Bannery ke stažení

  Banner TRVALÝ POBYT (GIF)  stáhnout 
Banner OBČANSTVÍ (GIF) stáhnout

Loga ke stažení

TRVALÝ POBYT logo barevné (JPG) stáhnout
TRVALÝ POBYT logo černobílé (JPG) stáhnout
OBČANSTVÍ logo barevné (JPG) stáhnout
OBČANSTVÍ logo černobílé (JPG) stáhnout
loga TRVALÝ POBYT + OBČANSTVÍ v křivkách barevná (AI) stáhnout
loga TRVALÝ POBYT + OBČANSTVÍ v křivkách černobílá (AI) stáhnout