Tiếng Séc cho người nước ngoài

TRANG CHÍNH THỨC PHỤC VỤ CHO BÀI KIỂM TRA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN VĨNH TRÚ VÀ XIN QUỐC TỊCH TẠI CỘNG HOÀ SÉC

Bộ nội vụ, Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao và Viện ngôn ngữ và đào tạo của Trường đại học Sác Lơ đều tham gia vào việc lập trang web này.
Nội dung và hoạt động của trang web được Viện giáo dục quốc gia đảm bảo.

Pro média

Národní ústav pro vzdělávání: Pro novináře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Odbor vnějších vztahů a komunikace

Ministerstvo vnitra: Odbor tisku a public relations

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy: Výzkumné a testovací centrum

Bannery ke stažení

  Banner TRVALÝ POBYT (GIF)  stáhnout 
Banner OBČANSTVÍ (GIF) stáhnout

Loga ke stažení

TRVALÝ POBYT logo barevné (JPG) stáhnout
TRVALÝ POBYT logo černobílé (JPG) stáhnout
OBČANSTVÍ logo barevné (JPG) stáhnout
OBČANSTVÍ logo černobílé (JPG) stáhnout
loga TRVALÝ POBYT + OBČANSTVÍ v křivkách barevná (AI) stáhnout
loga TRVALÝ POBYT + OBČANSTVÍ v křivkách černobílá (AI) stáhnout