V období letních prázdnin,1. 7. - 31. 8. 2024, je provoz škol omezen. Aktuální stav dostupnosti si vždy ověřte na stránkách jednotlivých škol - viz Kontakty (cestina-pro-cizince.cz).

V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Jak zkouška vypadá

V krátkém informačním videu vás Ha Thanh Špetlíková seznámí s podobou zkoušky pro trvalý pobyt. Řekne vám, jaké části zkouška má a kolik bodů musíte získat. Také vám dá informaci, kde naleznete přípravné materiály na zkoušku. Video je opatřeno titulky.

Jak zkouška probíhá

Deset pravidel zkoušky

 1. Buďte prosím dochvilní!
 2. Ve zkušební místnosti si vypněte svůj mobil!
 3. Všechny své věci si musíte odložit na určené místo!
 4. Na lavici si položte kartu s registračním číslem!
 5. Nezapomeňte si také položit na lavici svůj cestovní doklad!
 6. Během písemné zkoušky nemůžete nikam odejít, a to ani na WC!
 7. Musíte pracovat samostatně!
 8. Dobře poslouchejte, co zkoušející říká!
 9. Na konci zkoušky dostanete Osvědčení, pokud jste zkoušku vykonali úspěšně!
 10. Upozorňujeme, že po zkoušce není možné nahlížet osobně do testů!
 

Kdy se zkouška koná

Zkouška se koná dvakrát měsíčně:

 • středa v lichém týdnu od 9:00 nebo v sudém týdnu od 13:00,
 • zpravidla druhá sobota v měsíci od 9:00.

Dostupnost termínu je nutné ověřit se školou. Více: Online přihláška.

Kolik zkouška stojí?

Cena zkoušky je 1 500 Kč. Když jdete na zkoušku poprvé, můžete využít Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR, který na žádost vydávají pracoviště oddělení pobytu cizinců (OAMP). S poukazem neplatíte za zkoušku nic. Když zkoušku opakujete, musíte škole zaplatit 1500 Kč.

Kdo musí zkoušku skládat

Zkoušku z českého jazyka musí vykonat občané třetích zemí (mimo země EU a EHP), kteří žádají o povolení trvalého pobytu za těchto podmínek:

 • buď žádají o trvalý pobyt po 5 letech pobytu v ČR,
 • nebo jsou držiteli modré karty EU.

Více informací k trvalému pobytu a požadovaným náležitostem naleznete zde.

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka nemusí předkládat ten, kdo:

 • nedosáhl věku 15 let nebo je mu více než 60 let,
 • prokáže, že byl v průběhu 20 let předcházejících podání žádosti o povolení trvalého pobytu:
  • žákem základní školy (min. 1 školní rok),
  • nebo žákem střední školy (min. 1 školní rok),
  • nebo studentem vysoké školy s českým vyučovacím jazykem anebo studijního programu zaměřeného na český jazyk na vysoké škole (min. 1 akademický rok),
 • předloží potvrzení, že udělal jednu ze zkoušek, které stanoví nařízení vlády č. 31/2016 (o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu):
  • maturitní vysvědčení se známkou z českého jazyka,
  • osvědčení o státní jazykové zkoušce z českého jazyka, kterou vykonal na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
  • potvrzení o tom, že vykonal státní závěrečnou zkoušku, státní rigorózní zkoušku či státní doktorskou zkoušku na vysoké škole v rámci studijního programu, který probíhal v českém jazyce,
  • osvědčení o zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň A1 nebo pro vyšší úroveň (tato zkouška musí být vykonána na instituci, která byla certifikována organizací ALTE a je členem této organizace; v současné době je takovou institucí v České republice pouze Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy),
 • prokáže, že má tělesné nebo mentální postižení mající vliv na jeho schopnost komunikovat.