Chúng tôi sẽ từng bước thông báo lịch kiểm tra A2, từ tháng 1 năm 2022 sẽ có nhiều lịch hơn. Anh/chị đừng gọi vào trường, hãy theo dõi trang web này và Facebook của chúng tôi. Khi anh/chị cần thêm thông tin về kiểm tra và về đơn xin vĩnh trú của mình, xin liên hệ chỉ với Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ nội vụ Cộng hoà Séc (OAMP MV ČR), không liên hệ với trường.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.