Giới thiệu cổng điện tử Tiếng Séc dành cho người nước ngoài

Cổng thông tin tiếng Séc cho người nước ngoài là trang web chính thức của bài kiểm tra cho người xin vĩnh trú hoặc quốc tịch Cộng hoà Séc. Cổng thông tin bao gồm trang web Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú và Kiểm tra hiểu biết xã hội cho người xin nhập quốc tịch. Ngoài ra một phần dành cho người đăng ký sử dụng.

Trang web Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú cho biết bài kiểm tra tiếng Séc cho vĩnh trú là gì và dành cho ai. Trên trang web này anh/chị có thể tìm được những thông tin sau: ngày giờ và địa điểm kiểm tra, chi phí kiểm tra, bài kiểm tra sẽ diễn ra thế nào, chuẩn bị cho kiểm tra như thế nào và ai có thể giúp anh/chị để chuẩn bị. Anh/chị cũng có thể đăng ký trực tuyến để đi kiểm tra trên trang web này. Trang web có đường liên kết đến các tổ chức mà có thể giúp anh/chị trong khâu chuẩn bị kiểm tra và đường liên kết để anh/chị làm thủ tục vĩnh trú tại CH Séc (Bộ nội vụ CH Séc – Cục Chính sách tị nạn và di dân (OAMP)). Chúng tôi khuyến cáo anh/chị nên tự kiểm tra thử trực tuyến và theo dõi trang FB của chúng tôi và kênh YouTube Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú.

Trang web Kiểm tra hiểu biết xã hội cho người xin nhập quốc tịch cho biết kiểm tra tiếng Séc cho việc nhập quốc tịch Cộng hoà Séc là gì. Ngoài các điều kiện cơ bản và thông tin cho việc nhập quốc tịch tại Cộng hoà Séc, anh/chị được biết thêm những thông tin sau: ngày giờ và địa điểm kiểm tra, ai tổ chức kiểm tra (Học viện đào tạo ngôn ngữ chuyên môn của Trường đại học Sác Lơ (ÚJOP UK)), chi phí kiểm tra, bài kiểm tra sẽ diễn ra thế nào, đăng ký kiểm tra và chuẩn bị cho kiểm tra thế nào. Chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng kiểm tra hiểu biết xã hội mẫu trực tuyến và phiên bản kiểm tra tiếng Séc mẫu. Để chuẩn bị kiểm tra hiểu biết xã hội Séc, anh/chị có thể dùng Dữ liệu các bài tập về hiểu biết CH Séc trực tuyến. Các bài kiểm tra hiểu biết xã hội Séc được chọn từ dữ liệu này. Trang web cũng cung cấp đường liên kết tới sách hữu ích và để tải về, ví dụ Nội quy kiểm tra, Thông tin cho thí sinh, tờ rơi chứa thông tin, các bài kiểm tra mẫu, dữ liệu các bài ôn tập.