Chào mừng đến trang web chính thức giới thiệu về bài kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú.

Trang web cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ cho người nước ngoài xin vĩnh trú tại CH Séc và sẽ đi kiểm tra tiếng Séc.