V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Trung tâm hội nhập

Hiện nay Trung tâm hội nhập đã có tại tất cả các tỉnh. Nhờ đó người nước ngoài được đảm bảo bình đẳng tiếp cận tới các dịch vụ hội nhập và hỗ trợ hội nhập chuyên môn trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Séc. Các trung tâm đóng vai trò cơ sở thông tin địa phương và cung cấp cho người nước ngoài một loạt dịch vụ hội nhập, trong đó đặc biệt là tư vấn pháp lý và xã hội hoặc việc tổ chức khoá học tiếng và hiểu biết xã hội-văn hoá.

Xem thêm thông tin về các Trung tâm hội nhập tại đây

Các tổ chức làm việc trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài

Nếu anh/chị là người nước ngoài mà cần tư vấn, anh/chị có thể sử dụng dịch vụ của các Trung tâm hội nhập và tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận (NNO). Các tổ chức này có, ví dụ như tư vấn pháp lý và xã hội, các khoá đào tạo, trợ giúp liên hệ với các cơ quan công quyền hoặc hỗ trợ hoàn cảnh éo le. Người nước ngoài có thể sử dụng miễn phí đa số dịch vụ của các tổ chức này, vì họ được nhà nước, chính quyền địa phương, các quỹ của EU hỗ trợ tài chính hoặc được cung cấp tài chính từ các nguồn khác.

Danh bạ các tổ chức có hỗ trợ hoặc tư vấn miễn phí ganizací tại đây.

Bộ nội vụ – Cục chính sách tị nạn và di dân
Số điện thoại thông tin + 420 974 801 801
thứ hai – thứ năm: từ 8 đến 16 giờ, thứ sáu: từ 8 đến 12 giờ
E-mail opu@mvcr.cz
Adresa Ministerstvo vnitra ČR
odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 21/OAM
170 34 Praha 7

Tổng quan về các cơ quan của Bộ nội vụ (Cục chính sách tị nạn và di dân) trên lãnh thổ CH Séc
Thông tin cho người nước ngoài
Thông tin về vĩnh trú

Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao
Số điện thoại +420 234 811 111
E-mail trvaly-pobyt@cestina-pro-cizince.cz
Adresa Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5
118 12, Praha 1

Danh sách các trường

Địa chỉ
Školská 15, 116 72 Praha 1
Số điện thoại
222 232 235, 773 949 159
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Prezenční úřední hodiny:
Úterý: 9:30 - 11:30 (od 1. 2. 2024)
Telefonické úřední hodiny
Čtvrtek: 9:00 – 11:00
kontakt: Michaela Kováříková
Số điện thoại
+420-22435-3164
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Sady 28. října 674/1, 690 02 Břeclav
Số điện thoại
519 326 162, 739 681 967
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Số điện thoại
577 007 444, 577 007 455
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Hladnovská 1332/35, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Số điện thoại
604 471 862
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Velkomoravská 13, 695 11 Hodonín
Số điện thoại
518 351 172
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy
Số điện thoại
461 535 090, 773 600 071
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí
Số điện thoại
571 685 216, 776 05 96 07
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Kounicova 684/16, 602 00 Brno - Veveří
Số điện thoại
731 507 377
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Potvrzování přihlášek a místo konání zkoušky: KCV, sady 5. května 42, Plzeň
Úřední hodiny:
úterý: 9:30-12:00 a 13:00-15:30
čtvrtek: 9:30-12:00 a 13:00-15:30
Số điện thoại
770 137 630
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Štefánikova 325, 530 43 Pardubice
Số điện thoại
466 501 684
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec
Số điện thoại
485 104 529, 605 708 726
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Čelakovského 200, 397 01 Písek
Số điện thoại
382 214 887
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Bartošova 24, 750 02 Přerov 2
Số điện thoại
581 215 002
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Số điện thoại
475 316 811
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Số điện thoại
566 780 134
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec
Số điện thoại
384 361 539
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Số điện thoại
722 991 653
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary
Số điện thoại
354 224 150
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
Số điện thoại
387 924 121
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Heverova 191, 280 02 Kolín IV
Số điện thoại
321 743 000, 321 743 036
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
Số điện thoại
558 406 335, 777 062 464
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Lidická 135, 387 01 Volyně
Số điện thoại
388 440 683
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Số điện thoại
381 252 414, 393 033 207
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Pöttingova 624/2, 779 00 Olomouc
Số điện thoại
585 704 151, 725 490 625
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Komenského 314/2, 460 01 Liberec
budova P
Prezenční úřední hodiny:
Středa: 8:00 – 12:00
Telefonické úřední hodiny:
Středa: 8:00 – 12:00
Số điện thoại
+420 705 792 023
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:30 – 10:00
Upozornění:
• osobní a telefonický kontakt pouze v úředních hodinách
Ve dnech 11. 6. a 20. 6. NEBUDOU úřední hodiny.
Số điện thoại
224 090 210
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady
Úřední hodiny:
Středa: 13:30 – 15:00
Pátek: 10:00 – 12:00
Upozornění
Osobní a telefonický kontakt pouze v úředních hodinách.
Số điện thoại
+420 776 429 084
Địa chỉ e-mail
Địa chỉ
Plánická 196, 339 01 Klatovy
Số điện thoại
376 313 556, 376 313 551, 376 311 960
Địa chỉ e-mail