V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

 

 
Интеграцын төвүүд

Интеграцын төвүүд бүх аймагт ажилладаг бөгөөд үүний ачаар гадаадын иргэд БНЧУ даяар интеграцын үйлчилгээ болон интеграцын мэргэшсэн дэмжлэг туслалцааг тэгш хүртээмжтэй авах боломжоор хангагдсан. Тус төвүүд нь бүс нутгийн мэдээллийн төвийн үүргийг гүйцэтгэдэг ба гадаадын иргэдэд хууль эрх зүйн болон нийгмийн зөвлөгөө өгөх болон хэл, нийгэм-соёлын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах зэрэг интеграцын олон төрлийн үйлчилгээг явуулдаг.

Интеграцын төвүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийгэндээс

 

Гадаадын иргэдийг интегралчлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд

Хэрэв та гадаадын иргэн бөгөөд зөвлөгөө авах шаардлагатай бол интеграцын төвүүд болон төрийн бус ашгийн бус байгууллагуудын үйлчилгээг ашиглаж болно. Эдгээр байгууллагууд нь хууль эрх зүй ба нийгмийн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, засаг захиргааны байгууллагатай харьцахад туслах эсвэл онцгой нөхцөл байдалд тэтгэн дэмжих зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээр байгууллагууд нь төр, орон нутгийн засаг захиргаа, ЕХ-ны сан эсвэл бусад эх үүсвэрээс санхүүждэг тул тэдний ихэнх үйлчилгээ нь гадаадын иргэдэд үнэ төлбөргүй байдаг.

Үнэ төлбөргүй туслалцаа эсвэл зөвлөгөө өгдөг байгууллагуудын хаягийн жагсаалтыг эндээс.

 

БНЧУ-ын Дотоод яам – Орогнох эрх ба шилжин суурьших хөдөлгөөний бодлогын тасаг
Лавлах утас

+ 420 974 801 801
Даваа – Пүрэв: 8 – 16 цаг, Баасан: 8 – 12 цаг

И-мэйл opu@mvcr.cz
Хаяг Ministerstvo vnitra ČR
odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 21/OAM
170 34 Praha 7

БНЧУ-ын нутаг дэвсгэр дээр Дотоод яамны (Орогнох эрх ба шилжин суурьших хөдөлгөөний бодлогын тасаг) ажлын байрууд
Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээлэл
Байнга оршин суух тухай мэдээлэл

 

Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам
Утас +420 234 811 111
И-мэйл trvaly-pobyt@cestina-pro-cizince.cz
Хаяг Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Karmelitská 529/5
118 12, Praha 1

Сургуулийн жагсаалт

Хаяг
Školská 15, 116 72 Praha 1
Утас
222 232 235, 773 949 159
И-мэйл
Хаяг
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Prezenční úřední hodiny:
Úterý: 9:30 - 11:30 (od 1. 2. 2024)
Telefonické úřední hodiny
Čtvrtek: 9:00 – 11:00
kontakt: Michaela Kováříková
Утас
+420-22435-3164
И-мэйл
Хаяг
Sady 28. října 674/1, 690 02 Břeclav
Утас
519 326 162, 739 681 967
И-мэйл
Хаяг
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Утас
577 007 444, 577 007 455
И-мэйл
Хаяг
Hladnovská 1332/35, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Утас
604 471 862
И-мэйл
Хаяг
Velkomoravská 13, 695 11 Hodonín
Утас
518 351 172
И-мэйл
Хаяг
Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy
Утас
461 535 090, 773 600 071
И-мэйл
Хаяг
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí
Утас
571 685 216, 776 05 96 07
И-мэйл
Хаяг
Kounicova 684/16, 602 00 Brno - Veveří
Утас
731 507 377
И-мэйл
Хаяг
Potvrzování přihlášek a místo konání zkoušky: KCV, sady 5. května 42, Plzeň
Úřední hodiny:
úterý: 9:30-12:00 a 13:00-15:30
čtvrtek: 9:30-12:00 a 13:00-15:30
Утас
770 137 630
И-мэйл
Хаяг
Štefánikova 325, 530 43 Pardubice
Утас
466 501 684
И-мэйл
Хаяг
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec
Утас
485 104 529, 605 708 726
И-мэйл
Хаяг
Čelakovského 200, 397 01 Písek
Утас
382 214 887
И-мэйл
Хаяг
Bartošova 24, 750 02 Přerov 2
Утас
581 215 002
И-мэйл
Хаяг
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Утас
475 316 811
И-мэйл
Хаяг
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Утас
566 780 134
И-мэйл
Хаяг
Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec
Утас
384 361 539
И-мэйл
Хаяг
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Утас
722 991 653
И-мэйл
Хаяг
Heverova 191, 280 02 Kolín IV
Утас
321 743 000, 321 743 036
И-мэйл
Хаяг
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
Утас
558 406 335, 777 062 464
И-мэйл
Хаяг
Lidická 135, 387 01 Volyně
Утас
388 440 683
И-мэйл
Хаяг
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Утас
381 252 414, 393 033 207
И-мэйл
Хаяг
Pöttingova 624/2, 779 00 Olomouc
Утас
585 704 151, 725 490 625
И-мэйл
Хаяг
Komenského 314/2, 460 01 Liberec
budova P
Prezenční úřední hodiny:
Středa: 8:00 – 12:00
Telefonické úřední hodiny:
Středa: 8:00 – 12:00
Утас
+420 705 792 023
И-мэйл
Хаяг
Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:30 – 10:00
Upozornění:
• osobní a telefonický kontakt pouze v úředních hodinách
Ve dnech 11. 6. a 20. 6. NEBUDOU úřední hodiny.
Утас
224 090 210
И-мэйл
Хаяг
Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady
Úřední hodiny:
Středa: 13:30 – 15:00
Pátek: 10:00 – 12:00
Upozornění
Osobní a telefonický kontakt pouze v úředních hodinách.
Утас
+420 776 429 084
И-мэйл
Хаяг
Plánická 196, 339 01 Klatovy
Утас
376 313 556, 376 313 551, 376 311 960
И-мэйл