Teď se můžete přihlásit jenom na zkoušku A1. Přihlásit na zkoušku A2 se budete moct v polovině měsíce října 2021. Zkoušku A1 dělají ti žadatelé, kteří podali žádost o trvalý pobyt před 1. září 2021.

 

 
Интеграцын төвүүд

Интеграцын төвүүд бүх аймагт ажилладаг бөгөөд үүний ачаар гадаадын иргэд БНЧУ даяар интеграцын үйлчилгээ болон интеграцын мэргэшсэн дэмжлэг туслалцааг тэгш хүртээмжтэй авах боломжоор хангагдсан. Тус төвүүд нь бүс нутгийн мэдээллийн төвийн үүргийг гүйцэтгэдэг ба гадаадын иргэдэд хууль эрх зүйн болон нийгмийн зөвлөгөө өгөх болон хэл, нийгэм-соёлын чиглэлээр сургалт зохион байгуулах зэрэг интеграцын олон төрлийн үйлчилгээг явуулдаг.

Интеграцын төвүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийгэндээс

 

Гадаадын иргэдийг интегралчлах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд

Хэрэв та гадаадын иргэн бөгөөд зөвлөгөө авах шаардлагатай бол интеграцын төвүүд болон төрийн бус ашгийн бус байгууллагуудын үйлчилгээг ашиглаж болно. Эдгээр байгууллагууд нь хууль эрх зүй ба нийгмийн зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах, засаг захиргааны байгууллагатай харьцахад туслах эсвэл онцгой нөхцөл байдалд тэтгэн дэмжих зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг. Эдгээр байгууллагууд нь төр, орон нутгийн засаг захиргаа, ЕХ-ны сан эсвэл бусад эх үүсвэрээс санхүүждэг тул тэдний ихэнх үйлчилгээ нь гадаадын иргэдэд үнэ төлбөргүй байдаг.

Үнэ төлбөргүй туслалцаа эсвэл зөвлөгөө өгдөг байгууллагуудын хаягийн жагсаалтыг эндээс.

 

БНЧУ-ын Дотоод яам – Орогнох эрх ба шилжин суурьших хөдөлгөөний бодлогын тасаг
Лавлах утас

+ 420 974 801 801
Даваа – Пүрэв: 8 – 16 цаг, Баасан: 8 – 12 цаг

И-мэйл opu@mvcr.cz
Хаяг Ministerstvo vnitra ČR
odbor azylové a migrační politiky
P. O. Box 21/OAM
170 34 Praha 7

БНЧУ-ын нутаг дэвсгэр дээр Дотоод яамны (Орогнох эрх ба шилжин суурьших хөдөлгөөний бодлогын тасаг) ажлын байрууд
Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээлэл
Байнга оршин суух тухай мэдээлэл

 

Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам
Утас +420 234 811 111
И-мэйл trvaly-pobyt@cestina-pro-cizince.cz
Хаяг Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Karmelitská 529/5
118 12, Praha 1

Сургуулийн жагсаалт

Хаяг
Školská 15, 116 72 Praha 1
Утас
222 232 235, 773 949 159
И-мэйл
Хаяг
sady 28. října 674/1, 690 02 Břeclav
Утас
519 326 162, 739 681 967
И-мэйл
Хаяг
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
Утас
577 007 444, 577 007 455
И-мэйл
Хаяг
Hladnovská 1332/35, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Утас
596 625 711, 604 471 862
И-мэйл
Хаяг
Legionářů 813/1, 695 11 Hodonín
Утас
518 351 172
И-мэйл
Хаяг
Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy
Утас
461 535 090, 773 600 071
И-мэйл
Хаяг
Palackého 239/49, 757 01 Valašské Meziříčí
Утас
571 685 216, 776 05 96 07
И-мэйл
Хаяг
Pionýrská 254/23, 602 00 Brno
Утас
731 507 377
И-мэйл
Хаяг
sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Утас
378 010 008
И-мэйл
Хаяг
Štefánikova 325, 530 43 Pardubice
Утас
466 501 684
И-мэйл
Хаяг
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec
Утас
485 104 529, 605 708 726
И-мэйл
Хаяг
Čelakovského 200, 397 01 Písek
Утас
382 214 887
И-мэйл
Хаяг
Bartošova 24, 750 02 Přerov 2
Утас
581 215 002
И-мэйл
Хаяг
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Утас
475 316 811
И-мэйл
Хаяг
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Утас
566 780 134
И-мэйл
Хаяг
Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec
Утас
384 361 539
И-мэйл
Хаяг
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Утас
731 162 913, 722 991 653
И-мэйл
Хаяг
Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
Утас
387 924 121, 724 285 833
И-мэйл
Хаяг
Heverova 191, 280 02 Kolín IV
Утас
321 743 000, 321 743 036
И-мэйл
Хаяг
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
Утас
558 436 015, 733 576 161, 732 227 482
И-мэйл
Хаяг
Lidická 135, 387 01 Volyně
Утас
383 372 280
И-мэйл
Хаяг
Bydlinského 2474, 390 02 Tábor
Утас
381 252 414, 393 033 207
И-мэйл
Хаяг
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Утас
224 090 210
И-мэйл
Хаяг
Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:30 – 10:00
Утас
224 090 210
И-мэйл
Хаяг
Karlovarská 333/11, 353 01 Mariánské Lázně
Утас
354 622 324
И-мэйл
Хаяг
Plánická 196, 339 01 Klatovy
Утас
376 313 556, 376 313 551, 376 311 960
И-мэйл