Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Tại đây thí sinh có thể đăng ký kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú tại CH Séc một cách chính thức qua tờ khai trực tuyến. Hãy chuẩn bị dữ liệu cá nhân và phiếu kiểm tra nếu có. Có thể xem thêm thông tin về phiếu tại Thông tin về kiểm tra. Chỉ có thể làm bài kiểm tra tại những trường được chọn

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
Chọn thành phố
Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký