Chú ý! Trước khi kiểm tra, anh/chị phải có xét nghiệm kháng nguyên với kết quả âm tính (không quá 72 giờ) hoặc có xét nghiệm PCR với kết quả âm tính (không quá 7 ngày), hoặc có giấy xác nhận là anh/chị đã bị bệnh COVID-19 trong thời gian gần đây (tối đa là 90 ngày). Nếu không đáp ứng được một trong những điều kiện này, anh/chị KHÔNG ĐƯỢC cho vào làm bài. Trường sẽ cung cấp những thông tin khác.

Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Địa chỉ
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
Số điện thoại
558 436 015, 733 576 161, 732 227 482
Địa chỉ e-mail
21. 07. 2021, từ 09:00
không còn trống
21. 08. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
25. 08. 2021, từ 09:00
không còn trống
28. 08. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
11. 09. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
15. 09. 2021, từ 09:00
17 còn trống
22. 09. 2021, từ 13:00
16 còn trống
29. 09. 2021, từ 09:00
18 còn trống
06. 10. 2021, từ 13:00
18 còn trống
09. 10. 2021, từ 09:00
Không có, không còn
13. 10. 2021, từ 09:00
18 còn trống
20. 10. 2021, từ 13:00
18 còn trống