Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Địa chỉ
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
Số điện thoại
558 436 015, 733 576 161, 732 227 482
Địa chỉ e-mail
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
31. 03. 2021, từ 9:00
9 còn trống
21. 04. 2021, từ 13:00
15 còn trống
26. 05. 2021, từ 9:00
14 còn trống
30. 06. 2021, từ 13:00
15 còn trống