Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến dược công bố 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Địa chỉ
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Số điện thoại
731 162 913, 777 599 107
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, od 9:00
Không có, không còn
24. 02. 2021, od 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, od 9:00
Không có, không còn
31. 03. 2021, od 9:00
không còn trống
10. 04. 2021, od 9:00
Không có, không còn
21. 04. 2021, od 13:00
34 còn trống
15. 05. 2021, od 9:00
43 còn trống
26. 05. 2021, od 9:00
Không có, không còn
12. 06. 2021, od 9:00
44 còn trống
30. 06. 2021, od 13:00
Không có, không còn