Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace
Địa chỉ
Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary
Số điện thoại
354 224 150
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, từ 9:00
không còn trống
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
31. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
10. 04. 2021, từ 9:00
không còn trống
21. 04. 2021, từ 13:00
Không có, không còn
15. 05. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
26. 05. 2021, từ 9:00
không còn trống
12. 06. 2021, từ 9:00
không còn trống
30. 06. 2021, từ 13:00
Không có, không còn