Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196
Địa chỉ
Plánická 196, 339 01 Klatovy
Số điện thoại
376 313 556, 376 313 551, 376 311 960
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
31. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
10. 04. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
21. 04. 2021, từ 13:00
8 còn trống
15. 05. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
26. 05. 2021, từ 9:00
15 còn trống
12. 06. 2021, từ 9:00
Không có, không còn
30. 06. 2021, từ 13:00
15 còn trống