Chúng tôi sẽ từng bước thông báo lịch kiểm tra A2, từ tháng 1 năm 2022 sẽ có nhiều lịch hơn. Anh/chị đừng gọi vào trường, hãy theo dõi trang web này và Facebook của chúng tôi. Khi anh/chị cần thêm thông tin về kiểm tra và về đơn xin vĩnh trú của mình, xin liên hệ chỉ với Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ nội vụ Cộng hoà Séc (OAMP MV ČR), không liên hệ với trường.

Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
Địa chỉ
sady 5. května 42, 301 00 Plzeň
Số điện thoại
378 010 008
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.