Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
Địa chỉ
Školská 15, 116 72 Praha 1
Số điện thoại
222 232 235, 773 949 159
Địa chỉ e-mail
13. 02. 2021, từ 9:00
không còn trống
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
31. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
10. 04. 2021, từ 9:00
không còn trống
21. 04. 2021, từ 13:00
không còn trống
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha, pracoviště Praha - Voršilská
Địa chỉ
Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1
Số điện thoại
224 090 210
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha, pracoviště Praha - Hostivař
Địa chỉ
Weilova 1453/2i, 102 00 Praha 10 (areál UK, budova č. 8)
Số điện thoại
267 215 412
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha, pracoviště Praha - Krystal
Địa chỉ
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Số điện thoại
235 358 557
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.