Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy
Địa chỉ
Školská 15, 116 72 Praha 1
Số điện thoại
222 232 235, 773 949 159
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha, pracoviště Praha - Voršilská
Địa chỉ
Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1
<strong>Úřední hodiny:</strong>
Úterý: 16:00 – 17:30
Čtvrtek: 8:30 – 10:00
<strong>Upozornění:</strong>
• 9. 6. 2022 - úřední hodiny 8:30 – 9:30;
• 21. 6. 2022 - zavřeno;
• Od 1. 7. do 31. 7. 2022 - zavřeno.
Số điện thoại
224 090 210
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha, pracoviště Praha - Krystal
Địa chỉ
José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
Số điện thoại
224 090 210
Địa chỉ e-mail
Hiện tại trường không có lịch kiểm tra.