Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Địa chỉ
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
Số điện thoại
475 316 811
Địa chỉ e-mail
24. 02. 2021, từ 13:00
không còn trống
13. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
31. 03. 2021, từ 9:00
không còn trống
21. 04. 2021, từ 13:00
không còn trống