Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
Địa chỉ
Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
Số điện thoại
387 924 121, 724 285 833
Địa chỉ e-mail
29. 09. 2021, từ 09:00
14 còn trống
06. 10. 2021, từ 13:00
11 còn trống
13. 10. 2021, từ 09:00
13 còn trống
20. 10. 2021, từ 13:00
15 còn trống
10. 11. 2021, từ 09:00
15 còn trống
01. 12. 2021, từ 13:00
16 còn trống