Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến dược công bố 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Trường và lịch kiểm tra
Điền đơn đăng ký
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
Địa chỉ
Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice
Số điện thoại
387 924 121, 724 285 833
Địa chỉ e-mail
24. 02. 2021, od 13:00
không còn trống
31. 03. 2021, od 9:00
không còn trống
21. 04. 2021, od 13:00
9 còn trống