Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Hãy điền các dữ liệu cá nhân trùng với dữ liệu ở hộ chiếu. Chú ý phải điền đúng tất cả các dữ liệu. Hãy kiểm tra cẩn thận. Nếu có phiếu kiểm tra, các dữ liệu nêu trên phiếu cũng phải trùng với dữ liệu tại hộ chiếu. Nếu không trùng, hãy liên hệ với nơi làm việc của phòng cư trú ngoại kiều mà đã cấp phiếu cho thí sinh.

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
*
*
*?
*
*
*?
Ngày sinh *
* ?
?
?
Hình thức thanh toán cho chi phí kiểm tra *

Anh/chị đã chọn thành phố:

Frýdek-Místek Chỉnh sửa

Anh/chị đã chọn trường và lịch:

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
10. 11. 2021 Chỉnh sửa
Địa chỉ
Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek
Số điện thoại
558 406 335, 777 062 464
Địa chỉ e-mail