V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Tại đây thí sinh có thể đăng ký kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú tại CH Séc một cách chính thức qua tờ khai trực tuyến. Hãy chuẩn bị dữ liệu cá nhân và phiếu kiểm tra nếu có. Có thể xem thêm thông tin về phiếu tại Thông tin về kiểm tra. Chỉ có thể làm bài kiểm tra tại những trường được chọn

Bây giờ hãy chọn trường và lịch kiểm tra. Phải xác minh xem lịch kiểm tra còn không. Trường mà thí sinh chọn còn lịch kiểm tra không? Hãy chọn trường khác hoặc trở lại danh sách thành phố mà có trường kiểm tra, hoặc là hãy liên hệ với trường anh/chị đã chọn. (Chú ý: anh/chị có thể truy cập lịch đăng ký kiểm tra trực tuyến muộn nhất là 7 ngày trước kiểm tra. Sau lịch đăng ký ấy, chỉ có trường mới có thể đăng ký anh/chị thôi.)

Hãy điền các dữ liệu cá nhân trùng với dữ liệu ở hộ chiếu. Chú ý phải điền đúng tất cả các dữ liệu. Hãy kiểm tra cẩn thận. Nếu có phiếu kiểm tra, các dữ liệu nêu trên phiếu cũng phải trùng với dữ liệu tại hộ chiếu. Nếu không trùng, hãy liên hệ với nơi làm việc của phòng cư trú ngoại kiều mà đã cấp phiếu cho thí sinh.