Chúng tôi sẽ từng bước thông báo lịch kiểm tra A2, từ tháng 1 năm 2022 sẽ có nhiều lịch hơn. Anh/chị đừng gọi vào trường, hãy theo dõi trang web này và Facebook của chúng tôi. Khi anh/chị cần thêm thông tin về kiểm tra và về đơn xin vĩnh trú của mình, xin liên hệ chỉ với Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ nội vụ Cộng hoà Séc (OAMP MV ČR), không liên hệ với trường.

Hãy điền các dữ liệu cá nhân trùng với dữ liệu ở hộ chiếu. Chú ý phải điền đúng tất cả các dữ liệu. Hãy kiểm tra cẩn thận. Nếu có phiếu kiểm tra, các dữ liệu nêu trên phiếu cũng phải trùng với dữ liệu tại hộ chiếu. Nếu không trùng, hãy liên hệ với nơi làm việc của phòng cư trú ngoại kiều mà đã cấp phiếu cho thí sinh.

CHÚ Ý! Anh/chị có thực sự cần kiểm tra tiếng Séc trình độ A1 cho vĩnh trú không? Trước khi đăng ký, hãy xem lại xem anh/chị có đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để xin vĩnh trú và kiểm tra trình độ A1 có đủ cho anh/chị hay không. Có thể OAMP sẽ từ chối đơn xin của anh/chị và anh/chị sẽ làm bài kiểm tra vô ích.
*
*
*?
*
*
*?
Ngày sinh *
* ?
?
?
Hình thức thanh toán cho chi phí kiểm tra *

Anh/chị đã chọn thành phố:

Anh/chị đã chọn trường và lịch:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, příspěvková organizace
01. 12. 2021 Chỉnh sửa
Địa chỉ
Pionýrská 254/23, 602 00 Brno
Số điện thoại
731 507 377
Địa chỉ e-mail