Hãy điền các dữ liệu cá nhân trùng với dữ liệu ở hộ chiếu. Chú ý phải điền đúng tất cả các dữ liệu. Hãy kiểm tra cẩn thận. Nếu có phiếu kiểm tra, các dữ liệu nêu trên phiếu cũng phải trùng với dữ liệu tại hộ chiếu. Nếu không trùng, hãy liên hệ với nơi làm việc của phòng cư trú ngoại kiều mà đã cấp phiếu cho thí sinh.

*
*
*?
*
*
*?
Ngày sinh *
* ?
?
?
Hình thức thanh toán cho chi phí kiểm tra *

Anh/chị đã chọn thành phố:

Anh/chị đã chọn trường và lịch:

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24
31. 03. 2021 Chỉnh sửa
Địa chỉ
Bartošova 24, 750 02 Přerov 2
Số điện thoại
581 215 002
Địa chỉ e-mail