V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Chuẩn bị kiểm tra như thế nào

Trong video giới thiệu ngắn, Eduard Goričev hướng dẫn anh/chị trong việc chuẩn bị kiểm tra cho vĩnh trú mà anh ấy tự làm được cách đây không lâu. Anh ấy cho biết về những trang web, trang facebook và kệnh Youtube nào có bao gồm taì liệu phục vụ cho việc chuẩn bị kiểm tra chính thức và về kinh nghiệm của người nước ngoài đã làm bài kiểm tra. Anh ấy tiết lộ cách học tiếng Séc tốt. Video có phụ đề kèm.

Các tài liệu sau phục vụ cho việc chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú.

Tự kiểm tra thử

Hãy tự kiểm tra kiến thức tiếng Séc của mình ở trình độ A1. Kết quả tự kiểm tra thử sẽ cho thấy thí sinh thực sự có thể làm được bài hay không. Kiểm tra thử bao gồm phần đọc, phần nghe và phần viết (bài 1). Bài kiểm tra thử không có phần nói, phần mà có trong kiểm tra thật. Để tự kiểm tra thử, thí sinh cần khoảng 70 phút. Nếu không được đạt ít nhất 80 % trong mỗi phần, thí sinh nên tập làm lại bài kiểm tra thử.

Tải về

Sách giới thiệu có đề mẫu

Sách này có phiên bản mẫu hoàn chỉnh của bài kiểm tra tiếng Séc dành cho người xin vĩnh trú tại CH Séc kể cả chìa khoá với lời giải của các bài tập. Sách cũng bao gồm một số thông tin cơ bản về kiểm tra. 

Cẩm nang kiểm tra

Cẩm nang hướng dẫn Hãy cùng chúng tôi chuẩn bị kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú tại Cộng hoà Séc (2016) là tài liệu chính để chuẩn bị cho kiểm tra. Cẩm nang bao gồm đầy đủ thông tin về kiểm tra, các bài luyện tập, phiên bản mẫu và tất cả các thứ bài tập có trong bài kiểm tra. Cẩm nang có chìa khoá lời giải và một CD với các bài tập. Thí sinh có thể tự học theo cẩm nang hoặc với sự giúp đỡ của giáo viên. 

Mạng xã hội

Facebook

Trang Facebook Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú có trợ giúp luyện thi miễn phí qua sự đóng góp ý kiến, bài luyện tập, hoạt động, hình ảnh và video.

YouTube

YouTube

Kênh YouTube Kiểm tra tiếng Séc cho người xin vĩnh trú có các đoạn ghi hình ảnh phục vụ cho kiểm tra.