Čeština pro cizince

OFICIÁLNÍ STRÁNKA KE ZKOUŠCE PRO TRVALÝ POBYT A PRO STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Na vzniku těchto stránek se podílejí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ÚJOP UK.
Obsah stránek a jejich provoz zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

关于Čeština pro cizince (对外捷语)网站

Čeština pro cizince(对外捷语)网站由《永久居留》和《国籍》网页组成,也有注册用户的部分。

永久居留》网页给外国人、主考人和公众提供信息。《移民》的栏目有九个不同语言的版本,包括捷语。《主考人》的栏目有捷语和英语版本。网站也提供基本的考试信息,即什么时候什么地点举办考试,考费是多少、考试内容及参加考试的条件。可以做模拟考试,可以下载各种各样的关于考试资料。网站也提供申请捷克永久居留基本的信息。主考人的栏目包括一些扩大信息以及注册用户的模块。

《国籍》网站给申请捷克国籍的移民提供信息,有五个不同语言的版本包括捷语。《常规信息》栏目包含获得捷克国籍的基本法律信息,关于考试的基本信息,即什么时候、什么地点举办考试,考费是多少,考试内容,参加考试的条件及其他相关链接。《捷克概况考试》栏目是详细考试指南,包括考试规律、考试的详细说明及交互模拟考试。也包括捷克概况考题的完全数据库。《捷语考试》栏目提供基本的考试信息,即什么时候、什么地点举办考试,考费是多少、考试内容及参加考试的条件。也包括模拟捷语考试。在这个网站上也有在线报名考试的链接。