Chú ý! Trước khi kiểm tra, anh/chị phải có xét nghiệm kháng nguyên với kết quả âm tính (không quá 72 giờ) hoặc có xét nghiệm PCR với kết quả âm tính (không quá 7 ngày), hoặc có giấy xác nhận là anh/chị đã bị bệnh COVID-19 trong thời gian gần đây (tối đa là 180 ngày). Nếu không đáp ứng được một trong những điều kiện này, anh/chị KHÔNG ĐƯỢC cho vào làm bài. Trường sẽ cung cấp những thông tin khác.

Výuková videa jsou určena pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Videa zachycují situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s většinovou společností. Videa mají za cíl cizince povzbudit ke komunikaci v češtině i mimo formální situace. Vychází se z přesvědčení, že se cizinci nemůžou dobře integrovat do společnosti, když jediné neformální vazby, které mají, jsou kontakty pouze v rámci své komunity.

Videa zahrnují tato témata (modelové situace či scénáře): Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Témata zohledňují potřeby cílové skupiny cizinců žádajících o trvalý pobyt. Např. v tématu Bydlení se cizinci neubytovávají v hotelu, ale řeší problém s majitelem bytu. Směnu si vyměňují v tématu Práce kvůli zkoušce z českého jazyka a v tématu Styk s úřady směřují dotazy ke kolonce ve formuláři.

Na dvou jazykových úrovních A1, A2, které jsou k dispozici pro každé téma ve videu, je ukázáno, že s nabýváním jazykové kompetence se zvyšuje i samostatnost uživatele jazyka. S větší samostatností se snižují náklady na jazykovou asistenci cizince a současně se zvyšuje potenciál integrace do majoritní společnosti. Videa mají motivovat cizince k překonání strachu v kontaktu s Čechy, naučit je, jak se můžou jazyk učit a také jak kompenzovat jejich (prozatím) nedostatečnou znalost.

Každé video je zpracováno ve variantě bez českých titulků a ve variantě s českými titulky.

Více informací

Videa pro úroveň A1
Videa pro úroveň A2

Videa pro úroveň A1

Jak si něco půjčit od souseda
3:31
Jak řešit problém s majitelem bytu
0:59
Jak rozumět oznámení
1:14
Jak zavolat záchranku
1:18
Jak kupovat léky
0:57
Jak se objednat
1:08
Jak říct, že vás něco bolí
1:13
Jak telefonovat na policii
2:11
Jak si vyměnit směnu
0:57
Jak vyplnit formulář
1:13
Jak se orientovat v MHD
1:45
Jak neformálně konverzovat
0:58
Jak vyjádřit kompliment
0:36
Jak se orientovat v budově
1:03
Jak se zeptat na ztracenou věc
1:16

Videa pro úroveň A2

Jak si něco půjčit od souseda
2:09
Jak řešit problém s majitelem bytu
1:18
Jak rozumět oznámení
1:29
Jak zavolat záchranku
1:30
Jak kupovat léky
1:09
Jak se objednat
1:56
Jak říct, že vás něco bolí
2:03
Jak telefonovat na policii
2:01
Jak si vyměnit směnu
1:02
Jak vyplnit formulář
1:13
Jak se orientovat v MHD
1:17
Jak neformálně konverzovat
1:04
Jak vyjádřit kompliment
0:40
Jak se orientovat v budově
1:25
Jak se zeptat na ztracenou věc
1:29