V období letních prázdnin,1. 7. - 31. 8. 2024, je provoz škol omezen. Aktuální stav dostupnosti si vždy ověřte na stránkách jednotlivých škol - viz Kontakty (cestina-pro-cizince.cz).

V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Výuková videa jsou určena pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Videa zachycují situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s většinovou společností. Videa mají za cíl cizince povzbudit ke komunikaci v češtině i mimo formální situace. Vychází se z přesvědčení, že se cizinci nemůžou dobře integrovat do společnosti, když jediné neformální vazby, které mají, jsou kontakty pouze v rámci své komunity.

Videa zahrnují tato témata (modelové situace či scénáře): Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Témata zohledňují potřeby cílové skupiny cizinců žádajících o trvalý pobyt. Např. v tématu Bydlení se cizinci neubytovávají v hotelu, ale řeší problém s majitelem bytu. Směnu si vyměňují v tématu Práce kvůli zkoušce z českého jazyka a v tématu Styk s úřady směřují dotazy ke kolonce ve formuláři.

Na dvou jazykových úrovních A1, A2, které jsou k dispozici pro každé téma ve videu, je ukázáno, že s nabýváním jazykové kompetence se zvyšuje i samostatnost uživatele jazyka. S větší samostatností se snižují náklady na jazykovou asistenci cizince a současně se zvyšuje potenciál integrace do majoritní společnosti. Videa mají motivovat cizince k překonání strachu v kontaktu s Čechy, naučit je, jak se můžou jazyk učit a také jak kompenzovat jejich (prozatím) nedostatečnou znalost.

Každé video je zpracováno ve variantě bez českých titulků a ve variantě s českými titulky.

Více informací

Videa pro úroveň A1
Videa pro úroveň A2

Videa pro úroveň A1

Jak si něco půjčit od souseda
3:31
Jak řešit problém s majitelem bytu
0:59
Jak rozumět oznámení
1:14
Jak zavolat záchranku
1:18
Jak kupovat léky
0:57
Jak se objednat
1:08
Jak říct, že vás něco bolí
1:13
Jak telefonovat na policii
2:11
Jak si vyměnit směnu
0:57
Jak vyplnit formulář
1:13
Jak se orientovat v MHD
1:45
Jak neformálně konverzovat
0:58
Jak vyjádřit kompliment
0:36
Jak se orientovat v budově
1:03
Jak se zeptat na ztracenou věc
1:16

Videa pro úroveň A2

Jak si něco půjčit od souseda
2:09
Jak řešit problém s majitelem bytu
1:18
Jak rozumět oznámení
1:29
Jak zavolat záchranku
1:30
Jak kupovat léky
1:09
Jak se objednat
1:56
Jak říct, že vás něco bolí
2:03
Jak telefonovat na policii
2:01
Jak si vyměnit směnu
1:02
Jak vyplnit formulář
1:13
Jak se orientovat v MHD
1:17
Jak neformálně konverzovat
1:04
Jak vyjádřit kompliment
0:40
Jak se orientovat v budově
1:25
Jak se zeptat na ztracenou věc
1:29