V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024.
Další informace najdete zde.
Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Výuková videa jsou určena pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tedy pro cizince, kteří potřebují češtinu v každodenních situacích v České republice. Videa zachycují situace, kdy cizinec vstupuje do formální komunikace s většinovou společností. Videa mají za cíl cizince povzbudit ke komunikaci v češtině i mimo formální situace. Vychází se z přesvědčení, že se cizinci nemůžou dobře integrovat do společnosti, když jediné neformální vazby, které mají, jsou kontakty pouze v rámci své komunity.

Videa zahrnují tato témata (modelové situace či scénáře): Bydlení, Řešení krizových situací, Zdravotní péče a zdravotní pojištění, Styk s policií, Práce, Styk s úřady, Cestování, Okolní prostředí a počasí, Kontakt s majoritní společností. Témata zohledňují potřeby cílové skupiny cizinců žádajících o trvalý pobyt. Např. v tématu Bydlení se cizinci neubytovávají v hotelu, ale řeší problém s majitelem bytu. Směnu si vyměňují v tématu Práce kvůli zkoušce z českého jazyka a v tématu Styk s úřady směřují dotazy ke kolonce ve formuláři.

Na dvou jazykových úrovních A1, A2, které jsou k dispozici pro každé téma ve videu, je ukázáno, že s nabýváním jazykové kompetence se zvyšuje i samostatnost uživatele jazyka. S větší samostatností se snižují náklady na jazykovou asistenci cizince a současně se zvyšuje potenciál integrace do majoritní společnosti. Videa mají motivovat cizince k překonání strachu v kontaktu s Čechy, naučit je, jak se můžou jazyk učit a také jak kompenzovat jejich (prozatím) nedostatečnou znalost.

Každé video je zpracováno ve variantě bez českých titulků a ve variantě s českými titulky.

Více informací

Videa pro úroveň A1
Videa pro úroveň A2

Videa pro úroveň A1

Jak si něco půjčit od souseda
3:31
Jak řešit problém s majitelem bytu
0:59
Jak rozumět oznámení
1:14
Jak zavolat záchranku
1:18
Jak kupovat léky
0:57
Jak se objednat
1:08
Jak říct, že vás něco bolí
1:13
Jak telefonovat na policii
2:11
Jak si vyměnit směnu
0:57
Jak vyplnit formulář
1:13
Jak se orientovat v MHD
1:45
Jak neformálně konverzovat
0:58
Jak vyjádřit kompliment
0:36
Jak se orientovat v budově
1:03
Jak se zeptat na ztracenou věc
1:16

Videa pro úroveň A2

Jak si něco půjčit od souseda
2:09
Jak řešit problém s majitelem bytu
1:18
Jak rozumět oznámení
1:29
Jak zavolat záchranku
1:30
Jak kupovat léky
1:09
Jak se objednat
1:56
Jak říct, že vás něco bolí
2:03
Jak telefonovat na policii
2:01
Jak si vyměnit směnu
1:02
Jak vyplnit formulář
1:13
Jak se orientovat v MHD
1:17
Jak neformálně konverzovat
1:04
Jak vyjádřit kompliment
0:40
Jak se orientovat v budově
1:25
Jak se zeptat na ztracenou věc
1:29