Čeština pro cizince

OFICIÁLNÍ STRÁNKA KE ZKOUŠCE PRO TRVALÝ POBYT A PRO STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Na vzniku těchto stránek se podílejí Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ÚJOP UK.
Obsah stránek a jejich provoz zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Au sujet du portail Le tchèque pour étrangers

Le portail Le tchèque pour étrangers offre une information claire et complète à l’intention des étrangers qui souhaitent obtenir le permis de séjour permanent ou acquérir la nationalité tchèque et se présenter à l’examen de langue tchèque ou à l’examen portant sur l’histoire, la culture et la société tchèques.

Pour en savoir plus