Гадаад хүнд зориулсан чех хэл

БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛСЫН ХАРЬЯАТ БОЛОХ БОЛОН БАЙНГА ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ЗОРИУЛАЛТААР ЧЕХ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТАД ЗОРИУЛСАН АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

Дотоод яам, Боловсрол, залуучууд ба биеийн тамирын яам болон Карлын их сургуулийн Хэл, мэргэжлийн бэлтгэлийн хүрээлэн энэхүү цахим хуудсыг бий болоход оролцож байна.
Цахим хуудасны агуулга болоод түүний үйл ажиллагааг Боловсролын үндэсний хүрээлэн хариуцаж байна.

Гадаадын иргэнд зориулсан чех хэлний порталын тухай

Гадаадын иргэнд зориулсан Чех хэлний тухай портал нь БНЧУ-д байнга оршин суух зөвшөөрөл шаардаж байгаа буюу БНЧУ-н иргэн болохыг хүсч байгаа гадаадын хүнд ил тод ба бүрэн бүтэн мэдээлэл олгож, чех хэлний шалгалт буюу чехийн бодит амьдралын тухай шалгалт өгөхөд нь зориулсан.

Илүү мэдээлэл