Та шалгалтад ирэхдээ антиген буюу эсрэгтөрөгчийн (72 цагаас хэтрээгүй байх) эсвэл PCR шинжилгээний сөрөг тест (7 хоногоос хэтрээгүй байх) эсвэл COVID-19-өөр өвдөөд эдгэрсэн тухай тодорхойлолт (180 хоногоос хэтрээгүй байх) авчрах ёстойг анхаарна уу. Байхгүй тохиолдолд та шалгалт өгөх боломжгүй. Бусад мэдээллийг танд сургуулиас өгнө.