Teď se můžete přihlásit jenom na zkoušku A1. Přihlásit na zkoušku A2 se budete moct v polovině měsíce října 2021. Zkoušku A1 dělají ti žadatelé, kteří podali žádost o trvalý pobyt před 1. září 2021.

Fill in all your personal data, which must match your data in your travel document. Please note that you must enter all data correctly. Check them well. If you have a voucher for the examination, the data on the voucher must also match your data in the travel document. If they do not match, contact the relevant workplace of the Department of the Residence of Aliens, which issued the voucher to you.

ATTENTION, do you really need the examination at the A1 level for permanent residence? Before you sign up, make sure that you fulfil all of the conditions for the application for permanent residence and that the examination at the A1 level will be enough for you. It can happen that the DAMP will reject your application and you will have taken the examination unnecessarily.
Filled-in application
*
*
*?
*
*
*?
Date of Birth *
* ?
?
?
Form of payment for the examination *

You have selected a city:

Mariánské Lázně Modify

You have selected a school and date:

UNIVERZITA KARLOVA, ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, Studijní středisko Mariánské Lázně
09. 10. 2021 Modify
Address
Karlovarská 333/11, 353 01 Mariánské Lázně
Telephone
354 622 324
E-mail