Teď se můžete přihlásit jenom na zkoušku A1. Přihlásit na zkoušku A2 se budete moct v polovině měsíce října 2021. Zkoušku A1 dělají ti žadatelé, kteří podali žádost o trvalý pobyt před 1. září 2021.

Chào mừng anh/chị đến với trang web chính thức của kiểm tra tiếng Séc để xin vĩnh trú

Trang web này cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ cho người nước ngoài xin vĩnh trú tại Cộng hòa Séc và sẽ đi kiểm tra tiếng Séc.

TRÌNH ĐỘ A1

Kiểm tra trình độ A1 dành cho người nước ngoài xin vĩnh trú trước ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Thông tin về kiểm tra A1
TRÌNH ĐỘ A2
Kiểm tra trình độ A2 dành cho người nước ngoài xin vĩnh trú sau ngày 1 tháng 9 năm 2021.
Thông tin về kiểm tra A2

CHÚ Ý, hãy đọc thông tin này! Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc (OAMP MV ČR) đánh giá riêng từng đơn xin vĩnh trú. Nếu anh/chị không đáp ứng được mọi điều kiện để được vĩnh trú tại thời điểm nộp đơn trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 (ví dụ anh/chị không đủ 5 năm cư trú tại Cộng hòa Séc), OAMP MV ČR sẽ bác đơn xin vĩnh trú của anh/chị và lần sau, khi anh/chị nộp đơn khác vào tháng 9 hay muộn hơn, OAMP MV ČR sẽ yêu cầu bài kiểm tra trình độ cao hơn là A2. Do đó, anh/chị hãy cân nhắc kỹ xem đến ngày 31/8/2021 mình có đáp ứng đầy đủ các điều kiện để xin vĩnh trú hay không và nếu có thì dự thi trình độ A1 là đủ.

Những câu hỏi thường gặp

Kiểm tra trình độ A1 có giá trị đến bao giờ?

Tất cả những người nộp đơn xin vĩnh trú trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 sẽ có thể chứng minh trong đơn rằng họ đã làm được bài kiểm tra trình độ A1. Nếu không nộp chứng chỉ kiểm tra trước ngày này, anh/chị sẽ có thể tận dụng các lịch của mùa thu năm 2021.

Chú ý! Mỗi đơn xin được đánh giá riêng và vào thời điểm mà anh/chị phải đáp ứng mọi điều kiện do pháp luật quy định (ví dụ: 5 năm cư trú liên tục trên lãnh thổ Séc) và chứng minh rằng anh/chị đã đáp ứng được mọi điều kiện. Trường hợp anh/chị không đáp ứng được mọi điều kiện, đơn xin vĩnh trú sẽ bị bác, sau đó anh/chị phải làm bài kiểm tra ở trình độ A2.

Kiểm tra trình độ A2 có giá trị từ bao giờ?

Quan trọng là ngày nộp đơn xin vĩnh trú. Nếu nộp hồ sơ vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 hoặc muộn hơn, thì anh/chị sẽ phải làm bài kiểm tra A2. Theo kế hoạch, ngày thi đầu tiên của kiểm tra A2 được tổ chức vào tháng 11 năm 2021.

Có thể xảy ra trường hợp Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc (OAMP MV ČR) sẽ từ chối giấy chứng nhận kiểm tra trình độ A1 cần thiết cho vĩnh trú không?

Có. Mỗi đơn sẽ được đánh giá riêng. Nếu không đáp ứng được mọi điều kiện vào thời điểm nộp đơn trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 (ví dụ không chứng minh được 5 năm cư trú liên tục trên lãnh thổ CH Séc – ngày để kiểm tra thời gian cư trú tính vào ngày nộp đơn), thì đơn xin vĩnh trú của anh/chị sẽ bị bác và lần nộp đơn tiếp theo vào tháng 9 năm 2021 hoặc muộn hơn anh/chị sẽ phải nộp chứng chỉ tiếng Séc ở trình độ cao hơn là A2.

Chứng chỉp có giá trị trong bao lâu?

Chứng chỉ có giá trị vô thời hạn, nhưng anh/chị cần có chứng chỉ phù hợp chính tình hình của mình. Mùa thu năm nay, cả hai vài kiểm tra ở trình độ A1 và A2 đều được tổ chức cùng. Chứng chỉ sẽ giống nhau cho cả A1 lẫn A2, trình độ sẽ được đánh dấu theo mã đặc biệt. Chúng tôi nhắc lại quan trọng (chủ yếu) là ngày nộp đơn xin vĩnh trú. Có nghĩa là sau ngày 1 tháng 9 năm 2021, anh/chị phải nộp chứng chỉ kiểm tra trình độ A2 rồi.

Tôi có thể nộp đơn xin vĩnh trú trước khi đăng ký kiểm tra không?

Anh/chị có thể nộp đơn xin vĩnh trú trước khi đi kiểm tra. Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc (OAMP MV ČR) sẽ khởi xét đơn và ấn định thời gian (thời hạn) cụ thể để anh/chị có thể bổ sung đơn xin vĩnh trú của mình. Cục chính sách cũng sẽ ấn định thời hạn muộn nhất mà anh/chị phải đi kiểm tra. Trong bất kỳ trường hợp nào thì điều kiện để anh/chị có thể nộp đơn xin vĩnh trú là phải có cư trú liên tục 5 năm trên lãnh thổ CH Séc.

Nếu tôi chưa nộp chứng chỉ kiểm tra tiếng, tôi phải nộp nó trong bao lâu? Có thể kéo dài thời hạn này không, chẳng hạn nếu không có lịch cho kiểm tra A1?

Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc (OAMP MV ČR) sẽ ấn định thời hạn tùy theo hoàn cảnh và tình hình để anh/chị có thể làm được bài kiểm tra. Có nghĩa là nếu không có lịch kiểm tra hoặc không chứng minh được là không thể tham gia làm bài kiểm tra này vì những lý do khách quan khác, OAMP MV ČR có tính đến vấn đề này và ấn định hoặc kéo dài thời hạn mà anh/chị phải nộp chứng chỉ. Do đó, OAMP có tính thời hạn anh/chị phải nộp chứng chỉ theo tình hình ở các nơi tổ chức kiểm tra. Trường hợp thời hạn mà Cục chính sách cung cấp không đủ, anh/chị có thể yêu cầu gia hạn.

Lệ phí kiểm tra A2 là bao nhiêu?

Lệ phí kiểm tra là 2500 Kč. Kiểm tra lần đâu sẽ được miễn phí trên cơ sở phiếu đăng ký do Cục chính sách  tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc (OAMP MV ČR) cấp.

Phiếu đăng ký có giá trị bao lâu?

Giá trị phiếu không hạn chế. Nếu được cấp phiếu rồi thì người nước ngoài có thể tự quyêt định sử dụng phiếu đó cho bài kiểm tra nào. Anh/chị chỉ có thể sử dụng phiếu đó một lần thôi! Nếu đã sử dụng phiếu cho kiểm tra A1 rồi thì anh/chị phải trả tiền cho kiểm tra A2.

Thời hạn nộp đơn xin vĩnh trú của tôi rơi vào tháng 9 /tháng 10 năm 2021, lúc đó tôi sẽ đủ 5 năm cư trú. Tôi có thể đăng ký kiểm tra A2 khi nào và ở đâu?

Theo kế hoạch, ngày kiểm tra đầu tiên của trình độ A2 được tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Xin vui lòng theo dõi trang web chính thức này và thông tin về kiểm tra A2 mà chúng tôi sẽ công bố dần dần. Kiểm tra trình độ A1 cũng vẫn được tổ chức vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021, vì tất cả các thí sinh nộp đơn xin vĩnh trú đến cuối tháng 8 có thể tham gia kiểm tra A1. Chúng tôi cho rằng sẽ có rất nhiều người muốn làm kiểm tra trình độ A1, nên chúng tôi chủ yếu phải sắp xếp lịch cho kiểm tra A1 trong tháng 9 và tháng 10.

Anh/chị cũng có thể chứng mình trình độ tiếng Séc của mình bằng kiểm tra CCE cho vĩnh trú mà Học viện đào tạo ngôn ngữ chuyên môn của Trường đại học Sác Lơ (ÚJOP UK) tổ chức.

Kiểm tra A2 diễn ra thế nào?

Kiểm tra diễn ra trong một ngày. Kết quả kiểm tra sẽ được báo trong vòng 9 ngày kể từ ngày làm bài kiểm tra. Quan trọng là phần miệng, kéo dài khoảng 15 phút. Anh/chị không cần biết giỏi ngữ pháp, nhưng phải hiểu và giao tiếp tốt trong các tình huống cơ bản của cuộc sống hàng ngày. Phần viết kéo dài gần hai tiếng và trong phần này anh/chị có cái bài đọc, nghe và viết. Nếu anh/chị không biết kiểm tra diễn ra như thế nào và không chuẩn bị cho bài kiểm tra, anh/chị không thể làm bài A2 được. Có thể tìm được dần tất cả các thông tin trên trang web này.

Chuẩn bị cho bài kiểm tra như thế nào?

Đã từ lâu người ta đề cập đến việc tăng trình độ của bài kiểm tra. Vì đa số người có nhu cầu đã sống ở Cộng hòa Séc ít nhất 5 năm, chúng tôi cho rằng những người cần trình độ cao hơn là trình độ A2 đã bắt đầu chuẩn bị cho kiểm tra rồi. Anh/chị có thể tham gia các khóa học tiếng, được tổ chức ở tất cả các tỉnh của Cộng hòa Séc và được Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hội nhập và một số tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận tổ chức. Hỗ trợ có phương pháp để chuẩn bị kiểm tra có tại đây. Chúng tôi cung cấp cả hỗ trợ cho kiểm tra qua các mạng xã hội: Facebook – @cestinaprotrvalypobyt, YouTube – Kiểm tra tiếng Séc cho vĩnh trú.

Tất nhiên, anh/chị cũng có thể tận dụng các dịch vụ có phí của các trường tiếng và các tổ chức khác để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Chúng tôi khuyến cáo mỗi người muốn đăng ký làm bài kiểm tra nên tham gia ít nhất một khóa học kéo dài 50 tiếng hoặc dành thời gian này để ít nhất là tự học và sử dụng hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.