Termíny zkoušky A2 budeme publikovat postupně, více termínů bude od ledna roku 2022. Na školy nevolejte, sledujte tento web a náš Facebook. Když potřebujete informace o zkoušce a vaší žádosti o trvalý pobyt, kontaktujte jenom OAMP MV ČR, ne školy.

Vítejte na oficiálních stránkách ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt.

Stránky nabízejí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR a budou skládat zkoušku z češtiny.

Úroveň A1

Zkouška na úrovni A1 je určena pro cizince, kteří podají žádost o trvalý pobyt do 31. 8. 2021.

Informace o zkoušce A1
Úroveň A2
Zkouška na úrovni A2 je určena pro cizince, kteří podají žádost o trvalý pobyt po 1. 9. 2021 a dále.
Informace o zkoušce A2

POZOR, čtěte tuto informaci! OAMP MV ČR posuzuje každou žádost o trvalý pobyt individuálně. Pokud nesplníte  v době žádosti podané do 31. 8. 2021 všechny podmínky pro získání trvalého pobytu (např. neprokážete 5 let  pobytu v ČR), OAMP MV ČR vaši žádost o trvalý pobyt zamítne a při další žádosti podané v září 2021 a později už bude vyžadovat zkoušku vyšší úrovně A2. Dobře si proto rozmyslete, jestli k 31. 8. 2021 splňujete všechny podmínky pro žádost o trvalý pobyt tak, aby vám stačila zkouška na úrovni A1.

Často kladené otázky

Dokdy platí zkouška na úrovni A1?

Všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt do 31. 8. 2021, budou moct dokládat v žádosti, že mají zkoušku A1. Když nedoložíte osvědčení o zkoušce k tomuto datu, budete mít možnost využít podzimní termíny v roce 2021.

Pozor! Každá žádost se posuzuje individuálně a už v době, kdy ji podáte, musíte splnit všechny podmínky stanovené zákonem (např. 5 let předchozího nepřetržitého pobytu na území) a doložit, že jste všechno splnili.  Může se tedy stát, že nesplníte podmínky a vaše žádost o trvalý pobyt se zamítne,  pak budete muset dělat zkoušku A2.

Odkdy platí zkouška na úrovni A2?

Důležité je datum, kdy podáte žádost o trvalý pobyt. Jestliže podáte žádost 1. 9. 2021 nebo později, pak děláte vždy už jen zkoušku A2. První termíny zkoušky A2 se plánují na listopad 2021.

Může se stát, že mi OAMP MV ČR neuzná osvědčení o zkoušce A1 pro potřeby trvalého pobytu?

Ano. Každá žádost o trvalý pobyt se posuzuje individuálně. Jestliže nesplníte všechny podmínky v době žádosti podané do 31. 8. 2021  (například neprokážete 5 let nepřetržitého pobytu v ČR – důležité datum pro kontrolu pobytu je  vždy datum podání žádosti), vaše žádost o trvalý pobyt  se zamítne a při další žádosti v září 2021 nebo později už musíte předložit osvědčení o zkoušce vyšší úrovně A2.

Jaká je doba platnosti vydaného osvědčení?

Osvědčení má neomezenou platnost, ale musíte mít správné osvědčení pro vaši situaci. Na podzim tohoto roku se bude zároveň zkoušet jak zkouška A1, tak A2. Osvědčení bude stejné jak pro A1, tak pro A2, úroveň se bude označovat podle speciálního kódu. Znovu připomínáme, že důležité (hlavní) je datum podání žádosti pro trvalý pobyt. To znamená, že po 1. 9.2021 už musíte předložit osvědčení o zkoušce na úrovni A2.

Můžu podat žádost o trvalý pobyt dříve, než se přihlásím na zkoušku?

Žádost o trvalý pobyt můžete podat a nemusíte mít zatím zkoušku. OAMP MV ČR s vámi zahájí správní řízení a určí určitou dobu (lhůtu), kdy si můžete žádost doplnit. Určí, dokdy musíte udělat zkoušku.  V každém případě platí, že žádost o trvalý pobyt můžete podat až, když splníte podmínku 5 let předchozího nepřetržitého pobytu na území České republiky.

Za jak dlouho musím přinést osvědčení o zkoušce, jestliže jsem toto osvědčení dosud nepředložil? Je možné tuto dobu prodloužit, například kdyby byl nedostatek termínů zkoušky A1?

OAMP MV ČR vám určí tuto dobu (lhůtu) podle okolností a podle situace tak, abyste mohl/a zkoušku splnit. To znamená, že když nebudou termíny ke  zkoušce nebo se prokáže, že není možné udělat  tuto zkoušku z jiných objektivních důvodů, OAMP MV ČR s tím bude počítat a stanoví nebo prodlouží lhůtu, dokdy musíte přinést osvědčení. Platí proto, že tato lhůta, ve které musíte přinést osvědčení, počítá se situací ve zkušebních institucích. V případě, že lhůta poskytnutá OAMP MV ČR nebude stačit, můžete požádat o její prodloužení.

Kolik zkouška A2 stojí?

Cena zkoušky je 2500 Kč. První termín zkoušky bude zadarmo na základě poukazu vydávaného OAMP MV ČR.

Jak dlouho platí poukaz?

Platnost poukazu je neomezená. Pokud má již cizinec poukaz vystaven, může se cizinec rozhodnout, pro kterou zkoušku ho využije. Poukaz můžete použít jen jednou! Když použijete poukaz na zkoušku A1, zkoušku A2 si už musíte platit sami.

Můj termín podání žádosti o trvalý pobyt připadá na září/ říjen 2021, v této době splním 5 let pobytu. Kdy a kde se mohu přihlásit na zkoušku A2?

První termíny zkoušky A2 se plánují na listopad 2021. Prosím sledujte tyto oficiální webové stránky a informace o zkoušce A2, které budeme postupně zveřejňovat. V září a v říjnu 2021 se bude také ještě  zkoušet zkouška A1, protože všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt do konce srpna, budou moct dělat zkoušku A1. Předpokládáme, že bude velký zájem o zkoušku A1 a v září a v říjnu musíme zajistit hlavně termíny pro zkoušku A1.

Znalost českého jazyka pro trvalý pobyt můžete také doložit zkouškou CCE, kterou organizuje ÚJOP UK.

Jak zkouška A2 vypadá a probíhá?

Zkouška se koná v jednom dni. Výsledek se dozvíte  do 9 dnů ode dne, kdy jste dělal/a zkoušku. Důležitá je hlavně ústní zkouška, která trvá asi 15 min. Nemusíte znát dobře gramatiku, ale musíte dobře rozumět  a komunikovat v základních situacích běžného života. Písemná část trvá skoro dvě hodiny a najdete v ní úlohy ze čtení, poslechu a psaní. Když nebudete vědět, jak zkouška vypadá a nepřipravíte se na zkoušku, nemůžete zkoušku A2 složit úspěšně. Všechny informace najdete postupně na této webové stránce.

Jak se na zkoušku připravit?

O tom, že se úroveň zkoušky zvýší, se mluvilo už delší dobu. Protože většina zájemců v České republice žije minimálně pět let, předpokládáme, že ti, kteří budou potřebovat vyšší úroveň A2, se už začali na zkoušku připravovat. Můžete navštěvovat jazykové kurzy, které se konají ve všech krajích ČR a organizují je Centra na podporu integrace cizinců a některé nevládní neziskové organizace. Metodická podpora pro přípravu na zkoušku je k dispozici zde. Další podporu ke zkoušce nabízíme přes sociální sítě: Facebook – @cestinaprotrvalypobyt, YouTube – Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt.

Můžete samozřejmě využít k přípravě na zkoušku také placené služby jazykových škol a dalších institucí. Doporučujeme, aby se každý, kdo se chce přihlásit na zkoušku, účastnil alespoň 50hodinového kurzu, nebo tento čas věnoval minimálně samostudiu a využil k tomu naši online podporu.