V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024.
Další informace najdete zde.
Informace pro Ukrajince
První pomoc v češtině
Pomoc ukrajinským školákům.

Vítejte na oficiálních stránkách ke zkoušce z češtiny pro trvalý pobyt.

Stránky nabízejí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR a budou skládat zkoušky z češtiny.

Často kladené otázky

Odkdy platí zkouška na úrovni A2?

Zkouška platí od 1. 9. 2021. Důležité je datum, kdy podáte žádost o trvalý pobyt. Jestliže jste podali žádost 1. 9. 2021 nebo později, pak děláte vždy už jen zkoušku A2.

Pozor! Každá žádost se posuzuje individuálně a už v době, kdy ji podáte, musíte splnit všechny podmínky stanovené zákonem (např. 5 let předchozího nepřetržitého pobytu na území) a doložit, že jste všechno splnili.  Může se tedy stát, že nesplníte podmínky a vaše žádost o trvalý pobyt se zamítne.

Jaká je doba platnosti vydaného osvědčení?

Osvědčení má neomezenou platnost.

Můžu podat žádost o trvalý pobyt dříve, než se přihlásím na zkoušku?

Aktuálně doporučujeme s ohledem na kapacitu systému nejprve se přihlásit na zkoušku a až následně podat žádost o trvalý pobyt. OAMP MV ČR s vámi zahájí správní řízení a určí určitou dobu (lhůtu), kdy si můžete žádost doplnit. Určí, dokdy musíte udělat zkoušku.  V každém případě platí, že žádost o trvalý pobyt můžete podat až, když splníte podmínku 5 let předchozího nepřetržitého pobytu na území České republiky.

Za jak dlouho musím přinést osvědčení o zkoušce, jestliže jsem toto osvědčení dosud nepředložil? Je možné tuto dobu prodloužit, kdyby byl nedostatek termínů zkoušky A2?

OAMP MV ČR vám určí tuto dobu (lhůtu) podle okolností a podle situace tak, abyste mohl/a zkoušku splnit. To znamená, že když nebudou termíny ke  zkoušce nebo se prokáže, že není možné udělat  tuto zkoušku z jiných objektivních důvodů, OAMP MV ČR s tím bude počítat a stanoví nebo prodlouží lhůtu, dokdy musíte přinést osvědčení. Platí proto, že tato lhůta, ve které musíte přinést osvědčení, počítá se situací ve zkušebních institucích. V případě, že lhůta poskytnutá OAMP MV ČR nebude stačit, můžete požádat o její prodloužení.

Kolik zkouška A2 stojí?

Cena zkoušky je 2500 Kč do 31. 12. 2023. Cena zkoušky je 3200 Kč od 1. 1. 2024.

Jak se mám na zkoušku přihlásit?

Na zkoušku se přihlásíte osobně nebo online v jedné z uvedených škol: https://cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2/online-prihlaska/ Pozor, pouze tyto školy oficiálně nabízejí zkoušku pro trvalý pobyt. Pokud jsou všechny termíny obsazené, vyčkejte prosím. Průběžně se navyšuje kapacita škol a termínů.

Jak zruším nebo změním přihlášku?

Nejpozději 7 dnů před termínem zkoušky můžete přihlášku změnit. Pokud chcete přihlášku zrušit, musíte se omluvit osobně ve škole nebo písemně. Omluvu musíte vždy doložit, jinak nebude uznána. Pokud se ze zkoušky neomluvíte, přijdete o poukaz nebo poplatek za zkoušku a také přijdete o jeden termín zkoušky. Pozor, zkoušku můžete konat max. 3 x za rok.

Jak zkouška A2 vypadá a probíhá?

Zkouška se koná v jednom dni. Výsledek se dozvíte e-mailem nebo sms do 9 dnů ode dne, kdy jste dělal/a zkoušku. Důležitá je hlavně ústní zkouška, která trvá asi 15 min. Nemusíte znát dobře gramatiku, ale musíte dobře rozumět  a komunikovat v základních situacích běžného života. Písemná část trvá skoro dvě hodiny a najdete v ní úlohy ze čtení, poslechu a psaní. Když nebudete vědět, jak zkouška vypadá a nepřipravíte se na zkoušku, nemůžete zkoušku A2 složit úspěšně. Všechny informace najdete na této webové stránce.

Jak se na zkoušku připravit?

O tom, že se úroveň zkoušky zvýší, se mluvilo už delší dobu. Protože většina zájemců v České republice žije minimálně pět let, předpokládáme, že ti, kteří budou potřebovat vyšší úroveň A2, se už začali na zkoušku připravovat. Můžete navštěvovat jazykové kurzy, které se konají ve všech krajích ČR a organizují je Centra na podporu integrace cizinců a některé nevládní neziskové organizace. Metodická podpora pro přípravu na zkoušku je k dispozici zde. Další podporu ke zkoušce nabízíme přes sociální sítě: Facebook – @cestinaprotrvalypobyt, YouTube – Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt.

Můžete samozřejmě využít k přípravě na zkoušku také placené služby jazykových škol a dalších institucí. Doporučujeme, aby se každý, kdo se chce přihlásit na zkoušku, účastnil alespoň 50hodinového kurzu, nebo tento čas věnoval minimálně samostudiu a využil k tomu naši online podporu.