V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Test if you know Czech at the level A2. The result of the Sample Test will show you if you can pass the examination. The test has four parts: Reading, Listening, Writing, and Speaking. Reading and Listening function like a real test, after the test you will see the correct and incorrect answers. Writing and Speaking do not show the results. You can check the answers according to the model tests (Writing) and video recordings (Speaking) at the end of the tasks. You will need two hours for the whole test. When you have less than 80% in the parts Reading and Listening, we recommend repeating these parts.

Osnova testu:

Poslech

Čas pro vaše odpovědi je asi 40 minut, odpovídáte podle nahrávky.

Úloha 1

Poslechněte si 5 dialogů. Každý dialog uslyšíte 2x. Pak vyberte 1 správné řešení pro úkoly 1–5. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte příklad.
1. Co chybí na formuláři?
2. Kde je teď paní Holubová?
3. Kam telefonuje pan Horák?
4. Co teď bude dělat Martin?
5. S kým mluví paní Klánová?

Úloha 2

Poslechněte si 5 textů. Každý text uslyšíte 2x. Pak vyberte 1 správné řešení pro úkoly 6–10. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte příklad.
6. Které ovoce z Moravy prodává obchod?
7. Co se stalo u Ostrčína?
8. Jaký plat nabízí firma Speditrans pro řidiče autobusu?
9. Který den se začnou opravovat tramvajové koleje na ulici Americká?
10. Kam jede zadní část vlaku?

Úloha 3

Poslechněte si 5 textů. Každý text uslyšíte 2x. Pak vyberte jedno správné řešení pro úkoly 11-15. Hledáte 5 slov, ale máte 7 slov. 2 slova jsou navíc. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte příklad.

Teď si prohlédněte tabulku A─G. Máte na to 15 sekund.

Teď si poslechněte pět textů a vyberte jedno správné řešení.

11. Igor
12. Vang
13. Tim
14. Mahud
15. Saša

Úloha 4

Poslechněte si 5 dialogů. Každý dialog uslyšíte 2x. Pak vyberte jedno správné řešení pro úkoly 16–20. Hledáte 5 obrázků, ale máte 6 obrázků. 1 obrázek je navíc. Číslo 0 je příklad. Teď si poslechněte příklad.


Co zapomněl ten muž?
Správná odpověď je: G) obrázek jízdenky, protože muž si zapomněl koupit jízdenku.

Teď si prohlédněte obrázky A–F. Máte na to 15 sekund.
Teď si poslechněte pět dialogů a vyberte jedno správné řešení.

16. Co zapomněli / ztratili ti lidé?
17. Co zapomněli / ztratili ti lidé?
18. Co zapomněli / ztratili ti lidé?
19. Co zapomněli / ztratili ti lidé?
20. Co zapomněli / ztratili ti lidé?

Úloha 5

Poslechněte si hlasovou zprávu. Zprávu uslyšíte 2x. Pak napište správné řešení pro úkoly 21–25.

Teď si přečtěte úkoly 21–25. Máte na to jednu minutu. Číslo 0 je příklad.

Teď si poslechněte zprávu a napište správné řešení.

0. KDO  volá:
21. KDO  slaví narozeniny v květnu:
22. KDY  bude oslava (datum):
23. KDE  bude oslava: Ve vesnici
24. KTERÝ  autobus tam jezdí (číslo):
25. DOKDY  jezdí autobus: Do