V souvislosti s velkým zájmem o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt byla vytvořena nová online registrace, která byla spuštěna 2. 1. 2024. Další informace najdete zde.

Test if you know Czech at the level A2. The result of the Sample Test will show you if you can pass the examination. The test has four parts: Reading, Listening, Writing, and Speaking. Reading and Listening function like a real test, after the test you will see the correct and incorrect answers. Writing and Speaking do not show the results. You can check the answers according to the model tests (Writing) and video recordings (Speaking) at the end of the tasks. You will need two hours for the whole test. When you have less than 80% in the parts Reading and Listening, we recommend repeating these parts.

Osnova testu:

Psaní

Test Psaní ukazuje, jak vypadá zkouška, ale neříká, co je dobře a co je špatně. Musíte pracovat podle instrukcí. Zkuste doplnit formulář (Úloha 1) a napsat krátký e-mail (Úloha 2). Na konci úlohy najdete správnou odpověď.
Úlohy Psaní:
Teď bude úloha číslo jedna. Váš kamarád se chce přihlásit do jazykové školy ALFA. Neumí ale dobře česky. Pomozte mu vyplnit formulář na internetu. Musíte vyplnit celý formulář.

1. Zkuste odpovědět na úlohu 1 dle zadání. Doplňte odpovědi do tabulky a klikněte na pokračovat.

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):

Pohlaví:

Povolání/studium:

Mateřský jazyk:

Další jazyky, které jste studoval/a:

2. Podívejte se na odpovědi. V některých je chyba. Označte, který řádek je dobře a který špatně. Potom klikněte na tlačítko zkontrolovat.

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Palackého, Cheb

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
student

Mateřský jazyk:
čeština

Další jazyky, které jste studoval/a:
angličtina

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Palackého, Cheb
Vysvětlení: Chybí číslo

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
student

Mateřský jazyk:
čeština
Vysvětlení: Podle zadání se jedná o cizince

Další jazyky, které jste studoval/a:
angličtina

3. Podívejte se na odpovědi. V některých je chyba. Označte, který řádek je dobře a který špatně. Potom klikněte na tlačítko zkontrolovat.

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Cheb

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
učitel

Mateřský jazyk:
angličtina

Další jazyky, které jste studoval/a:
čeština

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Cheb
Vysvětlení: Chybí ulice a číslo

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
učitel

Mateřský jazyk:
angličtina

Další jazyky, které jste studoval/a:
čeština

4. Podívejte se na odpovědi. V některých je chyba. Označte, který řádek je dobře a který špatně. Potom klikněte na tlačítko zkontrolovat.

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Palackého 34

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
studentka

Mateřský jazyk:
čeština

Další jazyky, které jste studoval/a:
žádný

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Palackého 34
Vysvětlení: Chybí město

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
studentka
Vysvětlení: Podle zadání se jedná o muže, správně je student

Mateřský jazyk:
čeština
Vysvětlení: Podle zadání se jedná o cizince

Další jazyky, které jste studoval/a:
žádný

5. Podívejte se na odpovědi. V některých je chyba. Označte, který řádek je dobře a který špatně. Potom klikněte na tlačítko zkontrolovat.

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Cheb

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
učitelka

Mateřský jazyk:
angličtina

Další jazyky, které jste studoval/a:
žádný

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):
Cheb
Vysvětlení: Chybí ulice a číslo

Pohlaví:
muž

Povolání/studium:
učitelka
Vysvětlení: Podle zadání se jedná o muže, správně je učitel

Mateřský jazyk:
angličtina

Další jazyky, které jste studoval/a:
žádný

Nyní si překontrolujte a případně opravte své odpovědi.

Dotazník pro studenta jazykové školy ALFA

Jméno a příjmení:
Alex Neil

Kontakt (telefon nebo e-mail):
aneil@gmail.com

Adresa (ulice + číslo, město):

Pohlaví:

Povolání/studium:

Mateřský jazyk:

Další jazyky, které jste studoval/a: