Ласкаво просимо на офіційний сайт іспиту для надання громадянства!

Ласкаво просимо на офіційний сайт іспиту для цілей надання громадянства ЧР. На сайті можна знайти повну та зрозумілу інформацію для іноземців, які подають заяву про надання громадянства ЧР і складатимуть іспит з чеської мови та/або іспит зі знання чеських реалій.

FAQ

Де можна отримати інформацію про іспит для цілей надання громадянства ЧР?

Інформація про зміст і організацію іспиту для цілей надання громадянства ЧР знаходиться на даному сайті. Рекомендуємо вивчити закладки: Загальна інформаціяІспит з чеської мови та Іспит зі знання чеських реалій. Подальшу інформацію можна отримати в наведених контактах.

Що означає рівень іспиту B1?

Рівні окремих іспитів з чеської мови як іноземної відповідають класифікації рівнів знання іноземної мови за CEFR (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти).

Рівень B1 (самодостатнє володіння мовою) передбачає, зокрема, такі мовні навички:

 • розуміння основних думок доступноївхідної інформації літературною мовою на звичайні теми (наприклад, робота, навчання, дозвілля тощо)
 • участь у розмові на знайомі теми або теми, що стосуютьсяповсякденного життя, опис вражень і подій, мрій, сподівань і цілей, коротке пояснення й обґрунтування своїх думок і бажань;
 • написання простого зв’язного тексту на знайомі теми або на теми з області своїх інтересів.

Досягнення мовного рівня B1 є передумовою складання іспиту з чеської мови та іспиту зі знання чеських реалій.

Як можна записатися на іспит з чеської мови та іспит зі знання чеських реалій?

Записатися на іспит можна електронною поштою за допомогою онлайн-заявки на сайті ІМПП КУ. Претендент, що не подав заявку, не допускається до іспиту. Вибір терміну й місця складання іспиту є одним з пунктів заявки. Якщо термін у заявці не зображується, це означає, що графік заповнений, і записатися на іспит у даному центрі вже неможливо. Можливість з’являється, якщо хтось із претендентів відкликає свою заявку. Записатися на іспит необхідно не пізніше як за 14 днів до термінуЗаявку можна скасовувати або змінювати до завершення прийому заявок, тобто не пізніше ніж за 14 днів до терміну іспиту. У разі скасування або зміни оплаченої заявки кандидат повинен сплатити збір за обслуговування в розмірі 500 чеських крон. 

З собою треба мати міжнародний проїзний документ (закордонний паспорт) і документ про оплату іспиту (таким документом може бути й виписка з інтернет-банкінгу).

Де і коли можна скласти іспит?

Перелік місць складання іспиту з чеської мови та іспиту зі знання чеських реалій знаходиться в закладці Місця складання іспиту. Перелік термінів іспиту з чеської мови та іспиту зі знання чеських реалій є в закладці Терміни іспиту. Установою, що проводить іспит з чеської мови й чеських реалій, є Інститут мовної та професійної підготовки Карлового університету (ІМПП КУ). Вибір терміну й місця складання іспиту є одним з пунктів заявки. Якщо термін у заявці на сайті за адресою http://ujop.cuni.cz/obcanstvi не зображується, це означає, що графік заповнений, і записатися на іспит у даному центрі вже неможливо.Можливість з’являється, якщо хтось із претендентів відкликає свою заявку.

Як оплачується іспит?      

Надання громадянства Чеської Республіки пов’язане з такими платежами:

 • Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки
 1. Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки повнолітній фізичній особі: 2 000 чеських крон
  • Міністерство внутрішніх справ може зменшити розмір адміністративного збору повнолітній фізичній особі у разі обставин, гідних особливої уваги, до 500 чеських крон.
 2. Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки неповнолітній фізичній особі: 500 чеських крон
  • Міністерство внутрішніх справ може зменшити розмір адміністративного збору неповнолітній фізичній особі у разі обставин, гідних особливої уваги, до 100 чеських крон.
 3. Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки біженцю: 500 чеських крон
  • Міністерство внутрішніх справ може зменшити розмір адміністративного збору неповнолітній фізичній особі у разі обставин, гідних особливої уваги, до 100 чеських крон.

Адміністративний збір належить до діловодства Міністерства внутрішніх справ.

 • Плата за іспит з чеської мови та чеських реалій
 1. Плата за іспит з чеської мови та іспит з чеських реалій: 5 700 чеських крон 
 2. Плата за іспит з чеської мови: 3 700 чеських крон
 3. Плата за іспит зі знання чеських реалій: 2 000 чеських крон

Плата за іспит з чеської мови та/або зі знання чеських реалій належить до діловодства Інституту мовної та професійної підготовки Карлового університету. Платіжні реквізити для оплати іспиту заявник отримує електронною поштою після заповнення онлайн-заявки. Плату за іспит необхідно внести не пізніше 7 днів після надсилання/подання заявки на іспит. Документ про оплату треба мати з собою на іспиті (таким документом може бути й виписка з інтернет-банкінгу або виписка з рахунку).

Хто не мусить складати іспит з чеської мови та іспит зі знання чеських реалій?

Умови для підтвердження знання чеської мови та чеських реалій визначають Закон № 186/2013 Зб. «Про громадянство Чеської Республіки» та Постанова № 433/2013 Зб. «Про підтвердження знання чеської мови і чеських реалій для цілей надання громадянства Чеської Республіки».

Іспит на знання чеських реалій не мусить складати згідноз п. 5 § 14закону про громадянство Чеської Республіки:

 • заявник, який має документ про навчання протягом щонайменше 3 років у початковій школі, середньому або вищому навчальному закладі з чеською мовою викладання;
 • заявник, якому на день подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки є менше 15 або більше 65 років;
 • заявник з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, які не дозволяють йому оволодіти чеською мовою.

Іспит з чеської мови не мусить складати згідно з п. 4 § 14закону про громадянство Чеської Республіки:

 • заявник, який має документ про навчання протягом щонайменше 3 років у початковій школі, середньому або вищому навчальному закладі з чеською мовою викладання;
 • заявник, якому на день подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки є менше 15 або більше 65 років;
 • заявник з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, які не дозволяють йому оволодіти чеською мовою;
 • заявник, який має документ про успішне складення рівноцінного мовного іспиту (згідно з § 13 постанови про підтвердження знання чеської мови та чеських реалій для цілей надання громадянства Чеської Республіки), а саме:
  • іспит з чеської мови на атестат зрілості;
  • державний іспит з чеської мови, складений у мовній освітнійустанові з правом державного мовного іспиту;
  • державний випускний іспит, державний ригоричний іспит або державний докторський іспит, складений у вищомунавчальномузакладі в рамках навчальної програми, що викладається чеською мовою;
  • іспит з чеської мови як іноземної для рівня B1 або вищого, сертифікований Європейською асоціацією екзаменаційнихрад з іноземних мов (ALTE) і проведений повноправним членом цієї асоціації.

Визнання документів належить до компетенції Міністерства внутрішніх справ. Документи для розгляду приймають крайові адміністрації. ІМПП КУ ці документи не розглядає і не ухвалює рішення про їх визнання.

Міністерство внутрішніх справ на підставі п. 3 § 15 закону про громадянство Чеської Республіки може звільнити осіб, що подали заяву про громадянство, від необхідності підтверджувати знання чеської мови та чеських реалій у разі обставин, гідних особливої уваги. Заява про можливе звільнення від необхідності дотримання умови подається разом із заявою про надання громадянства Чеської Республіки і повинна містити інформацію про конкретні обставини, гідні особливої уваги, які є підставою для звільнення від дотримання умови.

Як можна приготуватися до іспиту з чеської мови та іспиту зі знання чеських реалій?

Перед іспитом ознайомтеся з Порядком проведення іспиту та Інформацією для кандидатів. На іспиті кандидат отримає надрукований тест і аркуш відповідей. Свої відповіді він записує на цей аркуш.

Для підготовки до іспиту з чеської мови рекомендуємо:

Для підготовки до іспиту зі знання чеських реалій рекомендуємо:

Як довідатися, чи успішно я склав/ла іспит?

Інформація про результати іспиту не надається ні по телефону, ні електронною поштою. Свої результати кандидат може довідатися через 30 днів після складання іспиту на сайті за адресою http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledky. Кандидатам, що успішно склали іспит, ІМПП КУ видає сертифікат до 7 тижнів після іспиту. Подавати заяву про дострокове перескладання іспиту та/або дострокове видання сертифіката не можна. Сертифікат є безстроковим. Сертифікати надсилаються поштою. Для забезпечення доставки сертифіката просимо перевірити правильність зазначених у заявці даних, зокрема, вашого імені й адреси. Якщо сертифікат не прийде поштою до 7 тижнів від дня складання іспиту, зверніться в секретаріат ЦДТ ІМПП КУ. Якщо ви не повідомите про цей факт до 9 тижнів від дня складання іспиту, за видачу копії сертифіката буде стягнуто збір у розмірі 500 чеських крон.

На іспиті з чеської мови я не склав/склала лише субтест з письма. Чи мушу я знову складати весь іспит?

Якщо кандидат на іспиті з чеської мови не склав лише один із субтестів, він має повторно складати цілий іспит, тобто всі чотири субтести.

 Що робити у разі, якщо я не складу іспит?

Кандидати, які не складуть іспит, можуть записатися на іспит (або частину іспиту, або ж тільки на реалії або на чеську мову) на подальший оголошений термін. У випадку іспиту з чеської мови повторно складаються всі його субтести. Кандидат, який повторно складає іспит (його частину), повинен знову належним чином записатися та знову внести плату за іспит.

Кандидати, які були усунені від іспиту з чеської мови через те, що на реєстрації або на іспиті замість них була присутня інша особа, можуть записатися на подальший термін іспиту не раніше ніж через 2 роки з дати усунення. 

Чи можна скласти іспит раніше, ніж буде виконана решта умов надання громадянства ЧР?

Оскільки сертифікат є безстроковий, іспит можна скласти раніше, ніж будуть виконані всі умови надання громадянства ЧР.

Я маю документ, що підтверджує знання чеської мови та/або чеських реалій.Як я маю діяти?

Визнання документа, що підтверджує знання чеської мови та/або чеських реалій є в компетенції Міністерства внутрішніх справ ЧРДокументи приймають крайові адміністрації та передають на розгляд у Міністерство внутрішніх справ ЧР, яке ухвалює рішення про їх визнання. ІМПП КУ ці документи не розглядає і рішення про їх визнання не ухвалює. Якщо документ визнаний, заявник про надання громадянства ЧР не мусить складати іспит на знання чеських реалій та/або іспит з чеської мови для цілей надання громадянства Чеської Республіки. Якщо документ не визнаний, треба підтвердити знання чеської мови та чеських реалій успішним складанням іспиту для цілей надання громадянства Чеської Республіки. Умови для підтвердження знання чеської мови та чеських реалій визначають Закон № 186/2013 Зб. «Про громадянство Чеської Республіки» (§ 14) та Постанова № 433/2013 Зб. «Про підтвердження знання чеської мови і чеських реалій для цілей надання громадянства Чеської Республіки» (§ 15).