З 1.1.2014 надання громадянства Чеської Республіки регламентується положеннями § 11 і наст. Закону № 186/2013 Зб. «Про громадянство Чеської Республіки та про зміну деяких законів (закон про громадянство Чеської Республіки)».Закон про громадянство Чеської Республіки прямо встановлює, що стосовно надання громадянства Чеської Республіки немає законного права вимагання.Рішення про надання громадянства за результатами розгляду заяв ухвалює Міністерство внутрішніх справ.

Законні умови надання чеського громадянства такі:

1. Заявник на день подання заяви повинен мати дозвіл на постійне проживання на території Чеської Республіки безперервно

a) протягом щонайменше 5 років;

b) протягом щонайменше 3 років, якщо заявник є громадянином Європейського союзу, Швейцарії або іншої держави, що є стороною Угоди про Європейський економічний простір (Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн) або

c) протягом часу, який разом з безпосередньо передуючим законним перебуванням на території Чеської Республіки досягає щонайменше 10 років.

До строку перебування, зазначеного у підпунктах «a» і «b», зараховується будь-яке законне перебування на території Чеської Республіки до досягнення 18-річного віку.

2. Заявник мусить документально підтвердити, що на території Чеської Республіки він дійсно перебуває щонайменше половину строку, зазначеного в попередньому пункті.До цього строку зараховуються і періоди відсутності іноземця на території Чеської Республіки, якщо окремі періоди відсутності не перевищували 2 місяців поспіль або, у разі поважної причини, 6 місяців поспіль; поважною причиною є, зокрема, вагітність і пологи, серйозне захворювання, здобуття освіти, професійне навчання або відрядження.

3. Заявник, якому більше ніж 15 років

a) не повинен бути засуджений за ненавмисний злочин до безумовного позбавлення волі або за навмисний злочин, зі вступом вироку в законну силу;

b) перебуваючи в Чеській Республіці менше 10 років, мусить підтвердити, що в державі, громадянином якої він є (якщо не йдеться про заявника, якому на території Чеської Республіки наданий міжнародний захист у вигляді притулку або додатковий захист) або в державах, на території яких протягом останніх 10 років перед поданням заяви перебував безперервно довше 6 місяців після досягнення віку 15 років, він не був засуджений за ненавмисний злочин до безумовного позбавлення волі або за навмисний злочин, зі вступом вироку в законну силу.

Умова підпунктів «a» і «b» дотримана, якщо заявник розглядається як незасуджений або якщо в іноземній державі він був засуджений за дію, що не є злочином за законодавством Чеської Республіки.

4. Заявник мусить підтвердити знання чеської мови.Ця умова вважається дотриманою, якщо заявник має документ про навчання протягом щонайменше 3 років у початковій школі, середньому або вищому навчальному закладі з чеською мовою викладання; якщо заявнику на день подання заяви менше ніж 15 чи більше ніж 65 років або він належить до категорії осіб з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, які не дозволяють йому оволодіти чеською мовою.

5. Заявник мусить підтвердити наявність основних знань про конституційну систему Чеської Республіки і основної орієнтації в культурно-суспільних, географічних та історичних реаліях Чеської Республіки.Ця умова вважається дотриманою, якщо заявник має документ про навчання протягом щонайменше 3 років у початковій школі, середньому або вищому навчальному закладі з чеською мовою викладання; якщо заявнику на день подання заяви менше ніж 15 чи більше ніж 65 років або він належить до категорії осіб з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, що не дозволяють йому оволодіти основними знаннями про конституційну систему Чеської Республіки і основною орієнтацією в культурно-суспільних, географічних та історичних реаліях Чеської Республіки.

6. Заявник протягом останніх 3 років перед днем подання заяви не допустив серйозних порушень своїх обов’язків, які випливають з інших правових норм, що регламентують в’їзд і перебування іноземців на території Чеської Республіки, загальне медичне страхування, соціальне забезпечення, працевлаштування, податки, мита, відрахування й платежі, обов’язок з утримання дитини, що має постійне місце перебування на території Чеської Республіки, або обов’язки перед муніципалітетом, у якому зареєстровано перебування заявника, якщо мова йде про обов’язки перед муніципалітетом з власними повноваженнями.

7. Заявник мусить підтвердити розмір і джерело своїх доходів або виконання обов’язку з повідомлення у разі транскордонного перевезення або безготівкового переказу коштів з-за кордону, а також відрахування податку з доходів у задекларованому розмірі, якщо відповідно до іншої правової норми цей обов’язок не виконує інша особа.Зазначені факти заявник повинен підтвердити за період останніх 3 років, що передують дню подання заяви.

8. Заявник на території Чеської Республіки протягом останніх 3 років, що передують дню подання заяви, не обтяжував у значній мірі й без серйозних підстав систему державної соціальної підтримки або систему допомоги матеріально нужденним.Значний ступінь обтяження системи державної соціальної підтримки або системи допомоги матеріально нужденним означає, що дохід заявника формується переважно за рахунок допомоги, надаваної системою державної соціальної підтримки або системою допомоги матеріально нужденним, якщо він не є особою, позбавленою можливості займатися діяльністю, що приносить дохід за станом здоров’я; готується до майбутньої професійної діяльності; перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною чи здійснює постійний догляд за іншою особою, яка потребує такого догляду.

Крім того, закон про громадянство закріплює обставини, через які заявники в деяких випадках можуть бути звільнені від необхідності дотримання перерахованих умов надання чеського громадянства.

Крім дотримання умов надання громадянства, наведених вище, закон про громадянство Чеської Республіки прямо встановлює, що громадянство Чеської Республіки можна надати в тому разі, якщо заявник є інтегрований з суспільством у Чеській Республіці, зокрема, з сімейної, трудової та соціальної точок зору.Крім того, прямо встановлюється, що громадянство Чеської Республіки не може бути надане заявнику, який є небезпечний для держави, її суверенітету і територіальної цілісності, демократичних основ, життя, здоров’я і матеріальних цінностей громадян.

Закон про громадянство Чеської Республіки передбачає можливість спрощеного порядку надання громадянства Чеської Республіки фізичній особі, яка має дозвіл на постійне перебування на території Чеської Республіки, і надання їй громадянства принесло б значну користь Чеській Республіці з погляду наукового, освітнього, культурного, спортивного, сприяло б виконанню міжнародних зобов’язань Чеської Республіки, гуманітарним цілям або відповідало б іншим державним інтересам.Такий заявник не мусить підтверджувати дотримання встановлених законом умов надання громадянства Чеської Республіки за винятком умови несудимості.Значну користь заявника для Чеської Республіки підтверджують компетентні державні органи, вищі навчальні заклади та державні науково-дослідні установи.

Подання заяви про надання громадянства Чеської Республіки

Заява про надання громадянства Чеської Республіки подається не в Міністерство внутрішніх справ, а особисто в крайову адміністрацію, у Празі – в адміністрацію районів Прага 1–22 (далі – крайова адміністрація), відповідну до місця постійного перебування заявника.

Крім формальностей, установлених адміністративним регламентом, із заяви про надання громадянства Чеської Республіки має бути очевидно, чи просить заявник і на якій підставі звільнити його від необхідності дотримання умов надання громадянства Чеської Республіки.

Крайова адміністрація лише заповнює з заявником анкету до заяви і разом з наданими документами, своєю точкою зору і точкою зору муніципальної адміністрації населеного пункту, у якому заявник зареєстрований, до 30 днів від дня подання заяви надсилає її в Міністерство внутрішніх справ.

Міністерство внутрішніх справ ухвалює рішення щодо результатів розгляду заяви про надання громадянства Чеської Республіки до 180 днів від дня одержання заяви.

У разі відмови Міністерства внутрішніх справ у задоволенні заяви про надання громадянства Чеської Республіки заявник може подати нову заяву не раніше як через 2 роки від дня набуття законної сили рішення про відмову.Це не стосується випадків, якщо заявник на час відмови у задоволенні заяви був дитиною або якщо в проміжний період внаслідок спливання часу він виконав умову надання громадянства Чеської Республіки, недотримання якої було причиною відмови.

Адміністративні збори за надання громадянства Чеської Республіки

  • Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки повнолітній фізичній особі становить 2000 чеських крон.
    • Міністерство внутрішніх справ може зменшити розмір адміністративного збору повнолітній фізичній особі у разі обставин, гіднихособливоїуваги, до 500 чеських крон.
  • Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки неповнолітній фізичній особі становить 500 чеських крон.
    • Міністерство внутрішніх справ може зменшити розмір адміністративного збору неповнолітній фізичній особі у разі обставин, гідних особливої уваги, до 100 чеських крон.
  • Адміністративний збір за надання громадянства Чеської Республіки біженцю становить 500 чеських крон.
    • Міністерство внутрішніх справ може зменшити розмір адміністративного збору неповнолітній фізичній особі у разі обставин, гідних особливої уваги, до 100 чеських крон.