Інформація про результати іспиту не надається ні по телефону, ні електронною поштою.

Про свої результати кандидат може довідатися через 30 днів після складання іспиту на сайті за адресою:

Кандидатам, що успішно склали іспит, ІМПП КУ видає сертифікат до 7 тижнів після іспиту. Подавати заяву про дострокове перескладання іспиту та/або дострокове видання сертифіката не можна.

Сертифікат є безстроковим.

Сертифікати надсилаються поштоюДля забезпечення доставки сертифіката просимо перевірити правильність зазначених у заявці даних, зокрема, вашого імені й адреси.Якщо сертифікат не прийде поштою до 7 тижнів від дня складання іспиту, зверніться в секретаріат ЦДТ ІМПП КУ.Якщо ви не повідомите про цей факт до 9 тижнів від дня складання іспиту, за видачу копії сертифіката буде стягнуто збір у розмірі 500 чеських крон.