Thông tin về kết quả thi sẽ không cung cấp qua điện thoại hoặc e-mail.

Sau 30 ngày kể từ ngày thi  thí sinh có thể xem kết quả thi của mình trên địa chỉ:

Giấy chứng nhận sẽ do ÚJOP UK cấp cho những thi sinh đỗ trong vòng 7 tuần kể từ ngày thi. Không thể yêu cầu thi lại hoặc cấp chứng chỉ sớm hơn.   

Giá trị của chứng chỉ không hạn chế về thời gian.

Chứng chỉ gửi qua đường bưu điện. Để chứng chỉ có thể chuyển được đến tay bạn thì bạn cần phải kiểm tra những dự liệu được điền trong tờ khai xem có chính xác không, kể cả họ tên của bạn và địa chỉ. Nếu dau 7 tuần kể từ ngày thi mà bạn không nhận được chứng chỉ gửi theo đường bưu điện thì bạn phải liên hệ với ban thư ký của VTC ÚJOP UK. Nếu sau 9 tuần kể từ ngày thi mà bạn không thông báo việc này thì bạn sẽ phải trả lệ phí 500 Kč cho việc làm bản sao chứng chỉ.