Chào mừng bạn đến với trang web chính thức liên quan tới quốc tịch.

Chào mừng bạn đến với trang web chính thức của thi để được cấp quốc tịch Cộng hoà Séc. Trang web này cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ cho những người nước ngoài xin được cấp quốc tịch Séc và sẽ tham dự bài kiểm tra tiếng Séc và/hoặc bài kiểm tra về cuộc sống, xã hội Séc.

FAQ

Tại đâu có thể tìm thông tin về kỳ thi cho mục đích cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech?

Thông tin về nội dung và tổ chức thi cho mục đích cấp quốc tịch Czech được liệt kê trên những trang trang internet. Chúng tôi khuyên các bạn hãy đọc các mục: Thông tin tổng quát, Thi tiếng Czech và Thi về cuôc sống, xã hội Czech. Có thể biết thêm các thông tin khác qua những địa chỉ được liệt kê.    

Thi ở mức độ B1 là gì?

Mức độ thi từng phần tiếng Czech được coi như ngoại ngữ tương ứng với mức độ hiểu biết ngoại ngữ theo như SERRJ (Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ).

Mức độ B1 (người tự vận dụng được ngôn ngữ) ngoài những vấn đề khác còn bao gồm  những kỹ năng sau:

 • hiểu được những nội dung chính của thông tin đầu vào trong phương ngữ chuẩn của chủ đề chung (ví dụ như nghề nghiệp, trường học,  vui chơi giải trí, …);
 • tham gia vào những cuộc trò chuyện với những chủ đề quen thuộc hoặc những chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày, mô tả các ấn tượng và các sự kiện, mơ ước, hy vọng và các tiêu chí và giải thích ngắn gọn và diễn giải những lý do hoặc mong muốn của mình;
 • viết những câu đơn giản có mối liên quan với nhau cho một chủ đề quen thuộc hoặc chủ đề về lĩnh vực mà mình quan tâm.

Đạt được mức độ ngôn ngữ cấp B1 là điều kiện cần thiết cho việc hoàn thiện thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech.

Làm thế nào để có thể dăng ký thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech?

Có thể đăng ký thi thông qua đăng ký trực tuyến trên trang ÚJOP UKThí sinh không thể dự thi nếu không đăng ký. Việc lựa chọn thời điểm thi và nơi thi là một phần trong đăng ký. Nếu thời điểm thi không được đăng thì có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký thi tại trung tâm đó. Số lượng sẽ được nới ra nếu có ai đó trong số thí sinh hủy thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi. Đăng ký kiểm tra có thể được huỷ hoặc thay đổi đến ngày đăng ký cuối, nghĩa là 14 ngày trước ngày kiểm tra. Trường hợp huỷ hoặc thay đổi đơn đăng ký, thí sinh phả trả phí xử lý là 500 Kč.

Bạn hãy mang theo người hộ chứng chỉ quốc tế có giá trị (hộ chiếu), Giấy phép vĩnh trú và hóa đơn đã thanh toán cho cuộc thi (chỉ cần chứng từ ngân hàng có trên mạng internet hoặc sao kê tài khoản).

Ở đâu và khi nào việc thi được thực hiện?

Bạn có thể tìm thấy danh sách các địa điểm thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech ở phần phụ lục  Các địa điểm thi. Thống kê các thời điểm thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech có trong phụ lục  Các thời hạn thi. Viện ngôn ngữ và bộ phận chuyên môn của trường đại học Charles (ÚJOP UK) là cơ quan thẩm định cho việc thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech. Việc lựa chọn thời hạn và địa điểm thi là một phần của đăng ký thi. Nếu thời điểm thi trong mục đăng ký tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi không xuất hiện có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng sẽ được mở ra khi có thí sinh nào đó hủy cuộc thi.

Thanh toán lệ phí thi như thế nào?

Việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech được gắn liền với những lệ phí sau:

 • Lệ phí hành chính cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech
 1. lệ phí hành chính cho việc quốc quốc tịch nước Cộng Hòa Czech cho người lớn là: 2 000 Kč
  • Bộ Nội Vụ có thể giảm lệ phí này cho người lớn vì những lý do đặc biệt ở mức 500 Kč.
 2. lệ phí hành chính cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech cho trẻ vị thành niên là: 500 Kč
  • Bộ Nộ Vụ có thể giảm lệ phí này cho trẻ vị thành niên vì những lý do đặc biệt ở mức 100 Kč.
 3. Lệ phí hành chính cho việc cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech cho người tị nạn là: 500 Kč
  • Bộ Nội Vụ có thể giảm lệ phí này  cho trẻ vị thành niên vì những lý do đặc biệt ở mức 100 Kč.

Lệ phí hành chính là sự vụ của Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Czech.

 • Lệ phí cho thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech
 1. Phí tổ chức kiểm tra tiếng Séc và kiểm tra hiểu biết cuộc sống, xã hội Séc: 5 700 Kč
 2. lệ phí cho thi tiếng Czech: 3 700 Kč
 3. lệ phí thi về cuộc sống, xã hội Czech: 2 000 Kč

Lệ phí cho thi tiếng Séc và/hoặc thi kiến thức về Séc là sự vụ của Viện ngôn ngữ và Trung tâm tập huấn của trường đại học Charles. Người dự thi sẽ nhận được những dữ liệu cần thiết cho việc thanh toán qua e-mail sau khi điền vào mục đăng ký trực tuyến. Lệ phí cho cuộc thi cần phải được nộp trước ít nhất 7 ngày sau khi gửi/nộp phiếu đăng ký thi. Khi đi thi, bạn phải mang chứng từ thanh toán cho cuộc thi theo người (chỉ cần chứng từ của ngân hàng qua mạng internet hoặc sao kê tài khoản). 

Ai không cần phải thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech?

Những điều kiện cho việc chứng minh kiến thức tiếng Czech và về cuộc sống, xã hội Czech được giới hạn trong Bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và trong Tuyên bố số 433/2013 Sb., cho việc chứng minh kiến thức tiếng Czech và về xã hội, cuộc sống Czech với mục đích cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech.

Những ai không cần phải thi về xã hội, cuộc sống của Czech theo điều khoản § 14, mục 5 của luật quốc tịch nước Cộng Hòa Czech:

 • thí sinh chứng minh được rằng thời gian trước đó đã có ít nhất 3 năm học ở trường phổ thông, trung học hoặc đại học mà tại đó được giảng dạy bằng tiếng Czech,
 • thí sinh mà tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch nước Cộng Hòa Czech ít hơn 15 tuổi hoặc nhiều hơn 65 tuổi,
 • thí sinh bị tàn tật hoặc bệnh thần kinh, không có khả năng tiếp thu tiếng Czech.

Những ai không cần phải thi tiếng Czech theo điều khoản § 14, mục 4 của luật quốc tịch nước Cộng Hòa Czech:

 • thí sinh chứng minh được rằng thời gian trước đó đã có ít nhất 3 năm học ở trường phổ thông, trung học hoặc đại học mà tại đó được giảng dạy bằng tiếng Czech,
 • thí sinh mà tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch nước Cộng Hòa Czech ít hơn 15 tuổi hoặc nhiều hơn 65 tuổi,
 • thí sinh bị tàn tật hoặc bệnh thần kinh, không có khả năng tiếp thu tiếng Czech.
 • thí sinh chứng minh được rằng mình đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi tiếng có giá trị tương tự (theo điều khoản § 13 cho thông cáo về chứng minh khả năng tiếng Czech và về xã hội, cuộc sống ở Czech với mục đích cấp quốc tịch Czech), trong đó gồm có:  
  • thi tốt nghiệp tiếng Czech,
  • thi quốc gia tiếng Czech trong trường dạy tiếng được phép tổ chức thi tiếng, 
  • thi tổng kết nhà nước, thi trách nhiệm nhà nước hoặc thi tiến sĩ nhà nước được tiến hành tại trường đại học trong khuôn khổ của chương trình giảng dạy bằng tiếng Czech, 
  • thi tiếng Czech như một ngoại ngữ ở mức độ B1 hoặc cao hơn, có chứng chỉ của Hiệp hội các viện thi ngôn ngữ tại Châu Âu (ALTE) và được thực hiện bởi thành viên có thẩm quyên của hiệp hội này.

Vịec thừa nhận chứng chỉ là thuộc thẩm quyền của Bộ Nội Vụ. Hồ sơ để đánh giá do các cơ quan tỉnh tiếp nhận. ÚJOP UK không đánh giá các hồ sơ này và cũng không quyết định cho việc thừa nhận này.   

Bộ Nội Vụ, trên cơ sở của điều khoản § 15, mục 3 về luật cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech có thể bỏ qua điều kiện chứng minh khả năng  nhận biết tiếng Czech cho những người nộp đơn xin được cấp quốc tịch trong những trường hợp đặc biệt. Đơn xin miễn những điều kiện trên được kèm cùng với đơn xin cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech và trong đơn này phải bao gồm những lý do cụ thể cho trường hợp đặc biệt này mà dựa trên những cơ sở đó để xin được miễn những điều kiện trên.

Chuẩn bị cho cuộc thi tiếng Czech và thi về cuộc sống, xã hội Czech như thế nào?

Trước khi thi bạn hãy làm quen với Qui chế thi và Thông tin cho các thí sinh. Khi thi, thí sinh sẽ nhận được đề thi in sẵn và giấy ghi chép. Bạn sẽ viết các câu trả lời trên tờ giấy đó.

Để chuẩn bị cho việc thi tiếng Czech thì chúng tôi khuyên:

Để chuẩn bị cho cuộc thi cuộc sống, xã hội Czech thì chúng tôi khuyên:

Làm thế nào để tôi biết là mình đã thi đỗ?

Thông tin về kết quả sẽ thông cung cấp qua điện thoại hoặc e-mail. Thí sinh sẽ được biết kết quả của mình sau 30 ngày kể từ ngày thi tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi/vysledkyGiấy chứng nhận sẽ do ÚJOP UK  cấp cho những thi sinh đỗ trong vòng 7 tuần kể từ ngày thi. Không thể yêu cầu thi lại sớm hơn hoặc cấp chứng chỉ sớm hơn. Hiệu lực của chứng chỉ là không có giới hạn. Chứng chỉ sẽ được gửi qua đường bưu điện. Để nhận được chứng chỉ thì bạn cần kiểm tra nếu các dữ liệu được điềm trong bảng đăng ký có chính xác hay không, kể cả họ tên và địa chỉ của bạn. Nếu sau 7 tuần kể từ ngày thi mà bạn không nhận được chứng chỉ qua đường bưu điện thì bạn phải liên lạc với phòng văn thư của VTC ÚJOP UK. Nếu bạn không thông báo thực trạng này sau 9 tuần kể từ ngày thi thì bạn sẽ phải trả lệ phí 500 Kč cho việc làm bản sao.  

Tôi không thi đỗ tiếng Séc chỉ vì không qua phần Viết bài luận. Tôi có phải làm lại toàn bộ kỳ thi tiếng Séc?

Nếu thí sinh không thi qua một phần trong bài thi tiếng Séc thì phải lại lại toàn bộ kỳ thi tiếng Séc, tức là cả bốn phần bài thi.

Làm thế nào khi không thi đỗ?

Các thí sinh mà không được thi đỗ lại có thể đang ký thi (hoặc phần bài thi, hoặc chỉ là phần kiến thức về đất nước hoặc phần tiếng Séc) vào ngày giờ thi khác đã được đăng. Trong bài thi tiếng Séc, thí sinh phải làm lại tất cả các phần của bài thi. Thí sinh đi thi lại (hoặc thi lại một phần bài thi) lại cũng phải đăng ký hợp phúc và trả chi phí cho bài thi một lần nữa.

Thí sinh mà bị loại khỏi kiểm tra tiếng Séc vì lý do để người khác thay thế mình khi đăng ký hoặc khi đi kiểm tra, có thể được đăng ký lại thời hạn kiểm tra sớm nhất là sau 2 năm từ ngày loại. 

Bạn có thể thi trước khi đáp ứng những điều kiện khác cho việc xin cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech hay không?

Vì rằng hiệu lực của chứng chỉ không có giới hạn nên bạn có thể thi trước khi bạn đáp ứng những điều kiện khác cho việc xin cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech.

Bạn cần phải làm gì khi có chứng chỉ về khả năng tiếng Czech hoặc chứng chỉ về nhận thức xã hội, cuộc sống Czech?

Việc thừa nhận chứng chỉ về khả năng tiếng Czech hoặc nhận thức về cuộc sống, xã hội Czech thuộc thẩm quyền của Bộ Nội Vụ. Hồ sơ để đánh giá do các cơ quan tỉnh tiếp nhận. ÚJOP UK không đánh giá các hồ sơ này và cũng không quyết định cho việc thừa nhận này.  Nếu chứng chỉ được thừa nhận thì người nộp đơn sẽ không phải thi tiếng Czech hoặc thi về cuộc sống, xã hội Czech cho mục đích cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech. Nếu chứng chỉ không được thừa nhận thì sẽ phải chứng minh khả năng tiếng Czech và nhận biết cuộc sống, xã hội Czech bằng việc thi đỗ với mục đích xin cấp quốc tịch Czech. Những điều kiện để chứng minh khả năng tiếng Czech và nhận thức về cuộc sống, xã hội Czech được giới hạn trong Bộ luật số 186/2013 Sb., về quốc tịch nước Cộng Hòa Czech  (§ 14) và trong Tuyên bố số 433/2013 Sb., cho việc chứng minh kiến thức tiếng Czech và về xã hội, cuộc sống Czech với mục đích cấp quốc tịch nước Cộng Hòa Czech (§ 15).