Thi về cuộc sống, xã hội Czech có thể thi tại  những địa điểm thi về cuộc sống, xã hội Czech. Bài thi sẽ được tiến hành vào thứ sáu hoặc thứ bảy và bắt đầu vào 10:00 giờ. Vào ngày thi thì các bạn phải đến đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi thi.

NgàyMôn thiĐịa điểm
thứ sáu 26. 1. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 24. 2. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 23. 3. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Plzeň
thứ bảy 27. 4. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 25. 5. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Plzeň
thứ sáu 14. 6. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava
thứ bảy 21. 9. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava
thứ bảy 19. 10. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Plzeň
thứ bảy 16. 11. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng SécPraha, Poděbrady, Brno, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 7. 12. 2024Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava

Lựa chọn thời điểm thi là một phần  của việc đăng ký thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thi. Không có việc đăng ký này thì đương sự không được phép thi.

Người nộp đơn có thể đăng ký thi về cuộc sống, xã hội Czech:

Nếu thời điểm thi tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi không được đăng có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.