Bạn hãy làm  thử bài thi tiếng Czech!

Nếu bạn không đạt kết quả trong phương thức mẫu?

Nếu vậy bạn có thể chuẩn bị thi:

Để ôn tập cho bài kiểm tra, bạn cũng có thể sử dụng sách giáo khoa (trình độ B1), tờ rơi 10 lời khuyên làm thế nào để thành công trong VIẾT hay là Hãy cẩn thận với những sai lầm thường xuyên nhất, hoặc tài liệu Hướng dẫn ôn tập cho phần viết.

Trước khi thi bạn cần làm quen với Qui định thi  Thông tin cho các thi sinh.