Danh sách sách giáo khoa và các tài liệu khác phù hợp cho việc giảng dạy tiênmgs Czech cho người nước ngoài và cho việc cấp hoặc củng cố kỹ năng ngôn ngữ tiếng Czech cho trình độ B1 theo SERRJ.

ADAMOVIČOVÁ, A., HRDLIČKA, M., IVANOVOVÁ, D. Basic Czech II. Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2071-8.

ADAMOVIČOVÁ, A. Nebojte se češtiny: konverzace pro středně pokročilé. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-1059-7.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The workbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Cvičebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.

BISCHOFOVÁ, J., HRDLIČKA, M. Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. (Czech for Foreigners and Immigrants. The textbook B1.); In: Čeština pro cizince a azylanty. Učebnice B1. 2. vyd. Praha : MŠMT ČR, SOZE, 2007.

BOŘILOVÁ, P., HOLÁ, L. Česky krok za krokem 2. Praha : Akropolis, 2009. ISBN 978-80-86903-92-7.

CVEJNOVÁ, J. Česky, prosím III. Praha : Karolinum, 2017. ISBN 9788024635125.

HRADILOVÁ, D. A KOL. Czech it up! 3. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. ISBN 978-80-244-5946-2.

HRONOVÁ, K., HRON, J. Čeština pro cizince / Czech for Foreigners H + H, A1–A2 ; B1 / mini – medium. Praha : Didakta, 2009. ISBN 978-80-254-2295-3.

KESTŘÁNKOVÁ, M., ŠNAIDAUFOVÁ, G., KOPICOVÁ, K. Čeština pro cizince – úroveň B1. Brno : Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3007-0.

  • ấn phẩm có bổ xung của Bộ Giáo Dục, Thanh Niên và Thể Dục số 16974/11-23

NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 1. Praha : Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-80-4.

NEKOVAŘOVÁ, A. Čeština pro život 2. Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-87481-52-3.

PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny – úroveň B1 (CCE-B1). Praha : Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2066-4.

  • Vydání druhé. Praha : Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3486-9

PEČENÝ, P. a kol. Připravujeme se ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR (úroveň B1). Praha : Karolinum, 2023. ISBN 9788024653921.