Bạn hãy thử nghiệm mô hình bài tập về cuộc sống, xã hội Czech!

Mô hình bài tập thử nghiệm bao gồm 30 bài tập về cuộc sống, xã hội Czech. Mỗi bài tập tiêu biểu cho 1 trong 30 đề tài cụ thể và được giới hạn bởi cái gọi là đặc trưng 

 • 16 bài tập cho lĩnh vực Nền tảng dân sự
 • 7 bài tập cho lĩnh vực Thông tin địa lý cơ bản về nước Cộng Hòa Czech 
 • 7 bài tập cho lĩnh vực Thông tin lịch sử, văn hóa cơ bản về nước Cộng Hòa Czech

Những bài tập cho môn thi về cuộc sống, xã hội Czech chỉ được chọn từ Dữ liệu các bài tập.  

Mỗi bài tập đều có một câu hỏi và 4 phương thức trả lời:

 • bao giờ cũng có 1 câu trả lời chính xác 
 • 3 câu trả lời còn lại là không chính xác

Bạn sẽ nhận được 1 điểm cho mỗi câu trả lời chính xác. Tổng cộng bạn có thể nhận được nhiều nhất 30 điểm. Để đỗ trong cuộc thi về cuộc sống, xã hội Czech thì phải đạt được ít nhất 60%, nghĩa là phải trả lời chính xác ít nhất 18 câu hỏi trong số 30 câu.

Khi thi về cuộc sống, xã hội Czech thì thí sinh sẽ nhận được câu hỏi in sẵn và tờ giấy để ghi chép. Bạn sẽ viết những câu trả lời chính xác lên tờ giấy này.

Hướng dẫn khi làm các bài tập mẫu

 1. Bạn ấn nút vào phần bắt đầu bài tập ở phía dưới trang này.
  • đồng hồ đếm thời gian xuất hiện và sẽ tính 30 phút cho đến kết thúc bài tập
  • xuất hiện 30 câu hỏi trắc nghiệm với 4 phương án trả lời
 2. Ở mỗi bài tập bạn sẽ chọn 1 câu trả lời chính xác.
 3. Sau khi làm xong bài tập thì bạn ấn nút vào phần Kiểm tra.
  • ở đầu trang có Kết quả các bài tập
  • ở mỗi bài tập, anh/chị được biết mình đã trả lời đúng (màu xanh) hay sai (màu đỏ)
  • trong trường hợp câu trả lời sai, anh/chị cũng sẽ được biết câu trả lời đúng
  • ở mỗi bài tập, anh/chị có thể cho xem Lời giải thích (giải thích cho câu trả lời đúng được viết bằng chữ đậm)

Bạn cũng có thể tải Bài tập mẫu về cuộc sống, xã hội Czech dưới dạng PDF tại đây. 

Bạn không đạt được kết quả tốt trong phần làm các bài tập mẫu? Trong trường hợp này chúng tôi khuyên bạn:

Bạn có thể tải tất cả các bài tập cho cuộc thi về cuộc sống, xã hội Czech dưới dạng PDF tại đây

Chủ sở hữu bản quyền duy nhất là Viện Sư phạm quốc gia Cộng hoà Séc (NPI ČR).


Bắt đầu bài tập